2021-08-01

กทม.ฉีดวัคซีนโควิดให้ 1,900 พระสงฆ์-เจ้าหน้าที่วัด ยันเร่งเก็บตกคนลงทะเบียนไทยร่วมใจ

By Abdul

กรุงเทพมหานคร จัดฉีดวัคซีนโควิดให้ผู้ประกอบพิธีทางศาสนาทุกศาสนาที่มีความเสี่ยง รวม 1,900 คน ยืนยันเร่งเก็บตกผู้ลงทะเบียนผ่าน “ไทยร่วมใจ” หากได้รับจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ (1 ส.ค. 64) เวลา 11.45 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกอบพิธีทางศาสนาทุกศาสนาที่มีความเสี่ยง โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย สำนักงานเขตบางซื่อ ผู้บริหารสภาหอการค้าไทย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะ ณ จุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล หน่วยความร่วมมือกรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย SCG สำนักงานใหญ่ เขตบางซื่อ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุกแก่พระภิกษุสงฆ์ มัคนายก บุคลากรของวัด จำนวน 456 วัด ในพื้นที่ฝั่งพระนคร จำนวน 35 เขต ซึ่งเข้าเกณฑ์การรับวัคซีน คือ มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ประกอบด้วย พระสงฆ์ จำนวน 1,000 รูป มัคนายก 500 คน ยุวพุทธ 400 คน รวมถึงผู้ประกอบพิธีทางศาสนาอื่นๆ อาทิ ศาสนาคริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกซ์ โดยการประสานผ่านทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ซึ่งจะได้รับวัคซีน AstraZeneca ทั้งสองเข็ม โดยกำหนดนัดฉีดเข็มที่ 2 ในอีก 12 สัปดาห์

สำหรับพระสงฆ์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สามารถ Walk in เข้ารับบริการได้ในวันนี้ (1 ส.ค.) ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ส่วนพระสงฆ์ที่ไม่สะดวกมารับบริการในวันนี้ เนื่องจากติดกิจของสงฆ์ หรืออาพาธ สามารถแจ้งผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มายังสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อนัดให้บริการฉีดวัคซีนได้ภายหลัง ซึ่งจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่พระสงฆ์จนครบทุกวัด

นอกจากนี้ หน่วยบริการฉีดวัคซีนแห่งนี้ได้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้พิการจากสมาคมผู้พิการ รวมทั้งประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าน “ไทยร่วมใจ” รวมถึงผู้สูงอายุอีกจำนวน 1,500 คน ซึ่งนอกจากการให้บริการฉีดวัคซีนตามจุดบริการต่างๆ ได้มอบหมายสำนักงานเขตสำรวจชุมชนภายในพื้นที่ เนื่องจากอาจมีประชาชนบางกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงการให้บริการด้วย

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยหากได้รับจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข จะเร่งทำการฉีดให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน “ไทยร่วมใจ” จากตัวเลขผู้ที่ลงทะเบียนไว้ประมาณ 1,400,000 คน ให้ได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคนต่อไป