2023-11-21

กลุ่มโรงพยาบาลพญาไทและปาวโลรับรางวัลด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจจากงานประกาศรางวัลธุรกิจเอเชียแปซิฟิก ประจําปี 2566 ในประเทศไทย

By Abdul

(SeaPRwire) –   สิงคโปร์, พ.ย. 20, 2523 — กลุ่มโรงพยาบาลพญาไทและปาวโล (Phyathai and Paolo Hospital Group) ได้รับรางวัลความเป็นเลิศทางธุรกิจจากงาน Asia Pacific Enterprise Awards 2023 Thailand สําหรับความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ด้วยฐานะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงที่มีโรงพยาบาล 11 แห่งในประเทศ โรงพยาบาลพญาไทและปาวโลนําเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยและศูนย์บริการทางการแพทย์หลากหลายรูปแบบ พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชํานาญและให้บริการ 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลพญาไทและปาวโลมีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์กว่า 3,000 คน และพนักงานประจําและพนักงานชั่วคราวกว่า 10,000 คน โรงพยาบาลส่งเสริมบรรยากาศการทํางานที่มีความรู้สึกเป็นมิตร และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR โดยส่งเสริมให้พนักงานและอาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

นอกจากนี้ โรงพยาบาลพญาไทและปาวโลมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ทั้งในด้านคลินิกและไม่ใช่คลินิก ความเชี่ยวชาญถูกถ่ายทอดระหว่างโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องและพัฒนาต่อเนื่องเพื่อสร้างนวัตกรรมอนาคตที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กรและสังคม นอกจากนี้ พนักงานได้พัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อสร้างคุณภาพบริการที่เป็นเลิศโดยยึดหลักการเป็นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

โรงพยาบาลพญาไทและปาวโลเป็นองค์กรด้านสุขภาพที่ให้ความสําคัญกับความรู้ความชํานาญทางวิชาชีพของพนักงานเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ป่วย ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นําด้านบริการสุขภาพดิจิทัลผ่านบริการแพทย์แบบไกล ซอฟต์แวร์สําหรับมือถือ และการค้าอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพ

นอกจากนี้ โรงพยาบาลมีโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับพันธกิจและทิศทาง เช่น Phyathai and Paolo Innovation Lab (PIL) ที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนนวัตกรรมทั้งในด้านคลินิกและไม่ใช่คลินิกด้วยการสนับสนุนจากทีม CPRIA และมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงทีม BI ที่ทําหน้าที่วิเคราะห์และจัดการข้อมูลอนาคตเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เกี่ยวกับ Enterprise Asia

Enterprise Asia เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรที่มุ่งมั่นสร้างภูมิภาคเอเชียที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและการประกอบกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน Enterprise Asia ทํางานร่วมกับภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรอื่นๆ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาผู้ประกอบกิจการของภูมิภาคเอเชีย รวมถึงยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชน และสร้างมรดกอนาคตที่เต็มไปด้วยความหวัง นวัตกรรม และความกล้าหาญไว้สําหรับรุ่นหลัง

เกี่ยวกับ Asia Pacific Enterprise Awards

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire ให้บริการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าทั่วโลกในหลายภาษา(Hong Kong: AsiaExcite, TIHongKong; Singapore: SingapuraNow, SinchewBusiness, AsiaEase; Thailand: THNewson, ThaiLandLatest; Indonesia: IndonesiaFolk, IndoNewswire; Philippines: EventPH, PHNewLook, PHNotes; Malaysia: BeritaPagi, SEANewswire; Vietnam: VNWindow, PressVN; Arab: DubaiLite, HunaTimes; Taiwan: TaipeiCool, TWZip; Germany: NachMedia, dePresseNow) 

Asia Pacific Enterprise Awards จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2550 เป็นรางวัลที่เชิดชูผู้ประกอบกิจการที่มีความเป็นเลิศ นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และการนําที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รางวัลนี้เป็นแพลตฟอร์มสําหรับบริษัทและรัฐบาลในการยอมรับผู้ประกอบกิจการที่เป็นเลิศ ส่ง