2023-11-06

กองทัพอิสราเอลอาจเข้าไปในเมืองกาซาซิตี้ เมืองหลวงของฉนวนกาซาซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของฮามาส ในสัปดาห์นี้: สื่ออิสราเอล

By Abdul

กองทัพอิสราเอลได้ล้อมกรุงกาซา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นกาซาซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของฮามาส และได้แบ่งส่วนทางเหนือและใต้ของดินแดน ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงขั้นตอนสําคัญในการต่อสู้กับฮามาสของพวกเขา ตามที่เจ้าหน้าที่ทหารกล่าว.

ตามสื่อของอิสราเอล กองทัพคาดว่าจะเริ่มเดินผ่านถนนในกรุงกาซาได้ในวันจันทร์หรืออังคารนี้ ซึ่งพวกเขาคาดว่าจะต้องเผชิญกับนักรบของฮามาสที่พร้อมจะต่อสู้ตามถนนและทางเดินใต้ดินของพวกเขา

กองทัพป้องกันอิสราเอล (IDF) กล่าวเมื่อเช้าวันจันทร์ว่า เครื่องบินได้โจมตีเป้าหมาย 450 แห่งตลอดคืนที่ผ่านมา รวมถึงอุโมงค์ ฐานทัพ และฐานยิงจรวดต่อต้านรถถัง ทหารยังได้ยึดค่ายของฮามาสในเช้าวันจันทร์และสังหารนักรบฮามาสผู้มีตําแหน่งสูง

ตั้งแต่การรุกของบกในกาซาเริ่มขึ้นมาเมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อน มีทหาร IDF เสียชีวิต 30 นาย นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตในอิสราเอลมากกว่า 1,400 คน – ส่วนใหญ่เป็นผลจากการโจมตีของฮามาสเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ วันจันทร์เช้านี้ ยังมีผู้ตัวประกันจากอิสราเอลในกาซาประมาณ 242 คน

การสื่อสารในกาซาหยุดลงในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสักพักหนึ่ง ตามที่องค์กรสิทธิเสรีภาพในอินเทอร์เน็ต NetBlocks.org และบริษัทโทรคมนาคมปาเลสไตน์ Paltel รายงาน บริการโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตได้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งในวันจันทร์

สถานการณ์ในพื้นที่ทางเหนือยังคงวิกฤต เนื่องจากมีประชากรปาเลสไตน์จํานวนหลายแสนคนอยู่ในกรุงกาซาและเมืองทางเหนืออื่นๆ

อาหาร ยา น้ํา และเชื้อเพลิงซึ่งจําเป็นต่อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสําหรับโรงพยาบาลกําลังลดลง และโรงงานผลิตไฟฟ้าเดียวของกาซายังปิดตัวอยู่ ศูนย์พักพิงที่จัดขึ้นในโรงเรียนขององค์การสหประชาชาติกําลังเต็มขีดความสามารถ มีผู้คนนอนรอบนอกอาคารด้วย

ขณะเดียวกัน อิสราเอลได้อนุญาตให้มีการส่งมอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเข้าสู่ดินแดน เพื่อช่วยเหลือประชากรพลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการต่อสู้ครั้งนี้ แต่พวกเขาไม่อนุญาตให้นําเชื้อเพลิงเข้าไป โดยอ้างว่าฮามาสจะขโมยเชื้อเพลิงไปใช้ในทางทหาร

ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม มีรถบรรทุกอาหาร น้ํา ยา และความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานอื่นๆ ได้รับอนุญาตให้เข้ากาซาจากอียิปต์มากกว่า 450 คัน แต่ปริมาณนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของประชากรกาซาประมาณ 2.3 ล้านคน

อิสราเอลยังคงเรียกร้องให้ประชากรกาซาอพยพออกจากบ้านเรือนและเดินทางไปทางใต้ เพื่อความปลอดภัย มีประชากรกว่า 800,000 คนได้ตอบสนองคําเรียกร้องของกองทัพอิสราเอลโดยอพยพไปยังพื้นที่ใต้ของกาซา

ประมาณ 1.5 ล้านคน หรือร้อยละ 70 ของประชากรได้อพยพออกจากบ้านเรือนของตนนับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม

อิสราเอลได้ปฏิเสธคําร้องให้หยุดการรุกของกองทัพบกหรือหยุดยิงทั่วถึงแม้จะมีแรงกดดันเพิ่มขึ้น เช่นจากสหรัฐอเมริกา โดยมีประเทศเพื่อนบ้านอย่างจอร์แดนและอียิปต์ร่วมเรียกร้องด้วย