2021-07-23

กางแผนกระจายวัคซีนโควิด 13 ล้านโดสในเวลา 44 วัน เน้นฉีดผู้สูงอายุ-ป่วยโรคเรื้อรัง

By Abdul

มาดูกันให้ชัดๆ แผนการจัดสรรวัคซีนโควิด จำนวน 13 ล้านโดส ในช่วงระหว่าง 19 ก.ค. – 31 ส.ค. จะนำไปฉีดให้กับกลุ่มใด ที่ใดบ้าง

วันนี้ (23 ก.ค.) ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) เปิดเผยแผนการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ที่จะฉีดให้กับประชาชนในช่วงระหว่างวันที่ 19 ก.ค. – 31 ส.ค. 2564 จำนวนทั้งหมด 13 ล้านโดส โดยแบ่งเป็น AstraZeneca 8 ล้านโดส และ sinovac 5 ล้านโดส ซึ่งจะเน้นฉีดให้กับผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยแบ่งตามสัดส่วน ดังนี้

  • 33% ฉีดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด และควบคุมสูงสุดบางจังหวัด รวม 11 จังหวัด (4.29 ล้านโดส)
  • 15% ฉีดประชาชนในระบบประกันสังคม กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (1.95 ล้านโดส)
  • 15% ฉีดจังหวัดที่เหลือ 48 จังหวัด (1.95 ล้านโดส)
  • 12% ฉีดให้กับองค์กรภาครัฐ และสำรองตอบโต้การระบาด (1.56 ล้านโดส)
  • 12% ฉีดแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็มที่ 2 (1.56 ล้านโดส)
  • 10% ฉีดพื้นที่ควบคุมสูงสุด และจังหวัดที่เตรียมเปิดการท่องเที่ยว รวม 18 จังหวัด (1.3 ล้านโดส)
  • 3% ฉีดบูสเตอร์โดสให้บุคลากรทางการแพทย์ (0.39 ล้านโดส)

สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564)

มีผู้ได้รับฉีดวัคซีนแล้ว 15,388,939 โดส แบ่งออกเป็น

เข็มที่ 1 : 11,805,180 โดส

เข็มที่ 2 : 3,583,759 โดส