2023-11-21

“คุณภาพใหม่ พลังใหม่” – พิธีเปิดงาน ApexTire2023 การประกวดยางรถยนต์ประจําปีของจีน

By Abdul

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 21 พฤศจิกายน 2523 – “ApexTire2023 China Tire Annual Election” ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีธีมหลักว่า “คุณภาพใหม่ พลังใหม่” งานนี้จัดขึ้นโดย China Tire Business Network (tirechina.net) โดยได้รับการสนับสนุนและร่วมจัดจากสถาบันชั้นนําในอุตสาหกรรมและสื่อหลักต่างๆ

“ApexTire2023” มีเป้าหมายเพื่อ “กําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมและแรงบันดาลใจให้อนาคตของอุตสาหกรรม” โดยนําความสําเร็จของอุตสาหกรรมยางรถยนต์และตลาดหลังการขายในด้านแบรนด์ วิทยาการ และผลิตภัณฑ์ปีที่ผ่านมามาสรุป เพื่อเอกสารความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรมแบบธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ช่องทางและผู้บริโภคมีความเข้าใจอย่างเป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการพัฒนาของแบรนด์อุตสาหกรรมและให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แก่การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

“ApexTire2023” ถือเป็นกิจกรรมการคัดเลือกระดับชาติขนาดใหญ่และมีอิทธิพลในอุตสาหกรรมยางรถยนต์และตลาดหลังการขาย ถูกมองว่าเป็น “ออสการ์ประจําปี” ของภาคนี้ โดยมีการเข้าร่วมของแบรนด์ชั้นนําระดับโลกและภายในประเทศ และมีการบูรณาการข้ามอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นการรับรองคุณภาพและฐานะของอุตสาหกรรมสําหรับแบรนด์ต่างๆ

“ApexTire2023” นวัตกรรมมิติการคัดเลือก 5 ด้านหลัก โดยการคัดเลือกปีนี้ใช้ระบบการประเมินแบรนด์หลักซึ่งมีพื้นฐาน 5 มิติ ได้แก่ นวัตกรรมนํา ความสําเร็จร่วมกัน ประสบการณ์ผู้ใช้ ผู้นําอุตสาหกรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งนวัตกรรมมิติการคัดเลือกแสดงให้เห็นทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมยางรถยนต์ในบริบทของการพัฒนารูปแบบจีน โดยยึดคุณภาพ ความสมดุล ความปลอดภัย และความยั่งยืนของการเจริญเติบโตเศรษฐกิจ

“ApexTire2023 China Tire Annual Election” จะเริ่มต้นด้วยการคัดเลือกบริษัทล่วงหน้า ตามด้วยการตรวจสอบคุณภาพโดยองค์กรที่เป็นกลางที่มีอํานาจเหนือการตัดสิน (การตัดสินเด็ดขาด) ผลการคัดเลือกสุดท้ายจะพิจารณาจากการลงคะแนนของผู้ใช้ออนไลน์ (30%) การวิจัยตลาดทางวิชาการ (20%) การพิจารณาของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ (40%) และการสังเกตและบรรยายของสื่อ (10%) โดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ออนไลน์และออฟไลน์ร่วมกับแอลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ เพื่อกําหนดดัชนีเกียรติยศแบรนด์ ApexTire ซึ่งจะพิจารณารางวัลสูงสุดของ ApexTire2023 China Tire Annual Election และจัดพิธีมอบรางวัลสุดท้าย

“ApexTire2023 China Tire Annual Election” มุ่งเพิ่มปฏิสัมพันธ์ภายในห่วงโซ่อุตสาหกรรมยางและยกระดับการบูรณาการข้ามอุตสาหกรรมกับยานยนต์และเครื่องใช้ใหม่ มุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงผู้ใช้ยางและผู้ใช้ปลายทาง ขยายผลกระทบของกิจกรรมคัดเลือกไปยังการผลิตรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ขนส่งโลจิสติกส์ และซ่อมบํารุงรถยนต์ เพื่อแพร่เรื่องราวและโปรโมทภาพลักษณ์ที่ดีของอุตสาหกรรม

“ApexTire2023 China Tire Annual Election” จะจัดขึ้นควบคู่กับการประชุมสัมมนายุทธศาสตร์ “2024 China New Energy Vehicle Service Development Summit Forum” รถยนต์ไฟฟ้าเป็นตัวแทนการผลิตอัจฉริยะของจีนบนเวทีโลก สัมมนาจะมีผู้นําจากอุตสาหกรรมน้ํามันหล่อลื่น ยางรถยนต์ และรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อแบ่งปันมุมมองและความเห็นทางยุทธศาสตร์ของผู้นําอุตสาหกรรม ซึ่งจะมาร่วมกันพิจารณาและแ

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire ให้บริการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าทั่วโลกในหลายภาษา(Hong Kong: AsiaExcite, TIHongKong; Singapore: SingapuraNow, SinchewBusiness, AsiaEase; Thailand: THNewson, ThaiLandLatest; Indonesia: IndonesiaFolk, IndoNewswire; Philippines: EventPH, PHNewLook, PHNotes; Malaysia: BeritaPagi, SEANewswire; Vietnam: VNWindow, PressVN; Arab: DubaiLite, HunaTimes; Taiwan: TaipeiCool, TWZip; Germany: NachMedia, dePresseNow)