2023-11-11

งานศพของประธานาธิบดีฟินแลนด์คนเก่ามาร์ตติ อาฮติซารี

By Abdul

ผู้นําต่างประเทศได้มาร่วมงานระลึกถึงความทรงจําของประธานาธิบดีฟินแลนด์คนก่อนหน้านี้ มาร์ตติ อาห์ติซารี ในพิธีศพเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ณ กรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด์ สําหรับประธานาธิบดีคนก่อนที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ และเคยช่วยเจรจาสันติภาพในประเทศต่างๆ ของแขกผู้มาเยี่ยมในงานศพด้วย

อาห์ติซารี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ปีที่แล้ว ขณะอายุ 86 ปี

มีแขกมากกว่า 800 คน เช่น ประธานาธิบดีโคซอวโว วโจซา ออสมานี ประธานาธิบดีเฮจ เกอิงโกบ จากนามิเบีย ประธานาธิบดีคนเก่าของแทนซาเนีย จากักายา คิกเวเต และผู้นําคนเก่าของอินโดนีเซียและกลุ่มกบฏเอซีห์เสรี มาร่วมงานศพด้วย ณ มหาวิหารเฮลซิงกิ เช่นเดียวกับ พระราชาคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ แห่งสวีเดน และประธานาธิบดีคนเก่าของไอร์แลนด์ แมรี รอบินสัน

“เขาเป็นฟินแลนด์คนยิ่งใหญ่ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เขาได้ประทับตราส่วนตัวของเขาลงบนประวัติศาสตร์ของฟินแลนด์และประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศ” ประธานาธิบดีซาอูลี นีนิสเตอ กล่าวในสุนทรพจน์ศพ

“งานที่ประธานาธิบดีอาห์ติซารีทําในอินโดนีเซีย โคซอวโว นามิเบีย และสถานที่อื่นๆ มากมาย ได้ประทับรอยในชีวิตของผู้คนนับล้าน” เขากล่าวตอนสิ้นสุดพิธีศาสนาในโบสถ์ ซึ่งมีพิธีวางดอกไม้และเพลงของนักแต่งเพลงชาวฟินแลนด์ที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ ฌ็อง ซีเบลิอุส

อาห์ติซารี เคยช่วยเจรจาข้อตกลงสันติภาพเกี่ยวกับการถอนตัวของเซอร์เบียออกจากโคซอวโว ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 การได้รับเอกราชของนามิเบียในทศวรรษ 1980 และอิสรภาพของมณฑลอาเจะห์ในอินโดนีเซียในปี 2005 เขายังเคยเกี่ยวข้องกับกระบวนการสันติภาพในไอร์แลนด์เหนือในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ด้วย โดยได้รับมอบหมายให้ติดตามกระบวนการสละอาวุธของไออาร์เอ

เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 2008

ต่อมาเขาก่อตั้ง Crisis Management Initiative ที่มีฐานอยู่ที่เฮลซิงกิ เพื่อมุ่งหวังป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งด้วยการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการ ในเดือนพฤษภาคม 2017 อาห์ติซารีได้ลาออกจากตําแหน่งประธาน แต่ยังคงทํางานร่วมกับองค์กรในฐานะที่ปรึกษา ส่วนในปี 2021 ได้มีการประกาศว่า อาห์ติซารีได้เป็นโรคอัลไซเมอร์ในระยะสูง

หลังพิธีศาสนา ทหารได้นําหีบศพไปวางไว้บนรถลากศพ ในขณะที่วงดุริยางค์ทหารเล่นเพลงศพขณะอยู่นอกมหาวิหารแบบคลาสสิกกับหลังคารูปโดมสีเขียวเด่น

ธงชาติฟินแลนด์สีน้ําเงินกับกางเขนสีขาวประดับอยู่ครึ่งเสาในวันศุกร์ทั่วกรุงเฮลซิงกิ เสียงระฆังโบสถ์ดังขึ้นทั่วประเทศฟินแลนด์เพื่อไว้อาลัยต่อนักการเมืองชาวฟินแลนด์ในวันศุกร์นั้น

ในอากาศหนาว มีผู้คนหลายร้อยคนยืนรอตามเส้นทางจากมหาวิหารไปยังสุสานเฮตีอานีเอมีของเมืองเฮลซิงกิ ที่ซึ่งอาห์ติซารีได้ถูกฝังอยู่ร่วมกับประธานาธิบดีชาวฟินแลนด์คนอื่นๆ ภรรยา อีวา และบุตร มาร์โก ได้วางดอกกุหลาบแดงลงในหลุมศพขณะที่ฝนตกเบาๆ ขบวนศพได้หยุดชั่วคราวหน้าพระราชวังประธานาธิบดีด้วย ส่วนพิธีศาสนาแล