2024-01-23

งานเปิดตัวโครงการก่อสร้างท่าเรือนานาชาติกวาลาลิงกี้ เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางทะเล

By Abdul

(SeaPRwire) –   กวาลา ลิงกี มาเลเซีย วันที่ 23 มกราคม 2567 — Kuala Linggi International Port (KLIP) ประกาศอย่างภาคภูมิใจเริ่มก่อสร้างอย่างเป็นทางการสําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกท่าเรือที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งเป็นก้าวสําคัญในการเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศที่สําคัญ

AB Rauf and Noormustafa Kamal bin Yahya admiring the scale model of KLIP
AB Rauf and Noormustafa Kamal bin Yahya admiring the scale model of KLIP

พิธีเปิดการก่อสร้างจัดขึ้นโดย YAB Datuk Seri Utama Ab. Rauf Bin Yusoh ผู้ว่าราชการรัฐมะละกา และมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารรัฐบาล ผู้นําอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วม

กําหนดแล้วเสร็จใน 42 เดือน วิสัยทัศน์ของ KLIP คือการเปลี่ยนแปลงกวาลา สุงไกลลิงกี ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงาน ท่าเรือ และบริการทางทะเลที่ยั่งยืน รวมถึงการก่อสร้างพื้นที่เก็บสินค้าน้ํามัน อู่ต่อเรือ พื้นที่สําหรับอุตสาหกรรมหนัก พื้นที่จอดเรือ และคลังสินค้า ค่าใช้จ่ายประมาณ 15,000 ล้านบาท

KLIP ยังประกาศเริ่มต้นสัญญาจ้างงานกับ China Harbour Engineering Co Limited (CHEC) มูลค่า 760 ล้านบาท โดยมีค่าก่อสร้างพื้นที่ถมดิน 1,390 ล้านบาท บนเกาะพื้นที่ 620 ไร่

ค่าใช้จ่ายการพัฒนารวม (GDC) ประมาณ 15,000 ล้านบาท และมูลค่าการพัฒนารวม (GDV) คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 100,000 ล้านบาท KLIP จึงมีโอกาสสร้างรายได้แก่ประเทศอย่างมากจากการส่งออกและภาคอุตสาหกรรมในประเทศ

KLIP มุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกท่าเรือให้เป็นไปตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปฏิบัติการอย่างยั่งยืน และแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบมะละกา ทําให้ KLIP เป็นจุดเชื่อมต่อการค้าระหว่างเอเชีย ยุโรป และตะวันออกกลาง

ในการกล่าวสุนทรพจน์สําคัญ Tan Sri Datuk Seri Dr Noormustafa Kamal Yahya ประธานบริหาร KLIP กล่าวขอบคุณการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและรัฐมาเลเซีย ชุมชนท้องถิ่น และพันธมิตรทางธุรกิจ และยืนยันความมุ่งมั่นของ KLIP ในการดําเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนตามแนวทางโลก

“พิธีเปิดการก่อสร้างครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของ Kuala Linggi International Port—ก้าวสําคัญไปสู่พันธกิจของเราในการเป็นศูนย์กลางทางทะเลระดับโลก เราไม่ได้สร้างเพียงท่าเรือ แต่กําลังสร้างสัญลักษณ์ของความก้าวหน้า ความร่วมมือ และนวัตกรรมในระบบเศรษฐกิจทางทะเลซึ่งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างโอกาสให้กับรุ่นต่อไป” กล่าวโดย Tan Sri Noor

สิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัยจะออกแบบเพื่อรองรับการเก็บสินค้าน้ํามัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (LNG) และพื้นที่ซ่อมบํารุงเรือ

ท่าเรือจะนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นพลังงานสะอาด ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ และระบบติดตามเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและลดเวลารอรับ-ส่งสินค้า

โครงการนี้จะสร้างงานให้กับประชาชนประมาณ 10,000 อัตรางาน และส่งเสริมการพัฒนาชุมชนทางสังคม ภายหลังแล้วเสร็จในปี 2570 KLIP จะเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสําหรับการขยายการค้าและนวัตกรรมเทคโนโลยี

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ