2023-11-12

ตวนกล่าวว่ารัฐบาลจีนส่งเครื่องบินเจ็ดลํา เรือห้าลูกเรือใกล้เกาะ

By Abdul

กองทัพจีน ส่งเครื่องบินมากกว่า 7 เที่ยว และเรือ 5 ลํา มาปฏิบัติการรอบเกาะไต้หวัน กระทรวงกลาโหมไต้หวันรายงาน

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา กองทัพประชาชนจีนซึ่งเรียกว่า “กองทัพปลดแอกประชาชน” ได้ส่งเครื่องบิน 7 เที่ยว และเรือ 5 ลํา เข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง

จีนซึ่งอ้างสิทธิ์เหนือเกาะไต้หวัน มักจะส่งเครื่องบินรบเข้าใกล้เกาะแบบเกือบทุกวัน

เมื่อถูกถามเรื่องกิจกรรมดังกล่าว ผู้พูดหน้าของกระทรวงการต่างประเทศจีนชื่อ เหมา หนิง เคยกล่าวว่า ไม่มี “เส้นเขตกลาง” เพราะว่าเกาะไต้หวันถึงแม้จะปกครองตนเอง แต่ก็ยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนจีน

ส่วนใหญ่ของนานาประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ยังยอมรับนโยบาย “จีนเดียว” แม้ว่าประธานาธิบดีไบเดนเคยกล่าวว่าสหรัฐจะตอบโต้หากจีนบุกรุกเกาะ แต่ทําเลขาฯของเขาต้องกลับคําพูดนั้น

ในเดือนที่ผ่านมา จีนยังคงพยายามขยายอิทธิพลผ่านการฝึกซ้อมทหารขนาดใหญ่ในอากาศและน่านน้ํารอบเกาะไต้หวัน สหรัฐยังเป็นผู้ส่งอาวุธหลักให้ไต้หวัน และคัดค้านการเปลี่ยนแปลงสถานะของไต้หวันด้วยกําลัง

ไต้หวันและจีนแยกกันเมื่อสงครามกลางเมืองในปี ค.ศ. 1949 เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนครอบครองดินแดนจีนแผ่นดินใหญ่ ส่วนพรรคก๊กมินตั๋งที่แพ้สงครามถูกอนุญาตให้ตั้งรัฐบาลขึ้นที่เกาะไต้หวัน

สํานักข่าวเอพีและลอเรนซ์ ริชาร์ด เป็นผู้ร่วมรายงานข่าวนี้