2023-11-04

บลิงเคนผลักดันการหยุดยิงมนุษยธรรมในสงครามอิสราเอลของเนตันยาฮูลงเหว

By Abdul

ทําเนียบขาวกําลังผลักดันให้มีการหยุดยิงทางมนุษยธรรมหลายครั้งในสงครามของอิสราเอลต่อฮามาสในกาซาเพื่อให้มีการช่วยเหลือเข้าถึงและให้ผู้คนได้ออกจากพื้นที่นั้นอย่างปลอดภัย

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ อันโธนี บลิงเคน กล่าวในการประชุมกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ว่าการหารือเกี่ยวกับการหยุดยิงเช่นนี้อาจช่วยให้มีการปล่อยตัวตัวประกันได้

อิสราเอลในวันศุกร์นี้ระบุว่ามีตัวประกันที่ถูกฮามาสจับกุมอยู่ 241 คน

แต่เนทันยาฮูกล่าวว่าเขาจะไม่ตกลงกับการหยุดยิงที่ไม่มีการปล่อยตัวตัวประกัน

“เราเห็นว่านี่เป็นวิธีที่จะอํานวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือ . . . กับผู้ที่ต้องการ” บลิงเคนกล่าว “เรายังเห็นว่าเป็นวิธีที่สําคัญมากที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในการปล่อยตัวตัวประกัน”

แต่บลิงเคนกล่าวว่าการหยุดยิงไม่ได้รับประกันว่าตัวประกันจะได้รับการปล่อยตัวในที่สุด

“ไม่มีการรับประกันอะไรทั้งสิ้นในทัศนะทั่วไป และอาจจะมากกว่านั้นในบริบทของการต่อสู้กับฮามาส” บลิงเคนกล่าว ซึ่งเขายังประชุมกับประธานาธิบดีอิสราเอล อิสอัค เฮอร์โซก และคณะรัฐมนตรีการสงครามของประเทศด้วย ทูตสหรัฐประจําอิสราเอล แจ็ค ลูอิส ซึ่งได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งเมื่อวันอังคารผ่านมา ก็เข้าร่วมการเดินทางของบลิงเคนด้วย

“แต่เรามุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะได้ตัวประกันกลับคืนและให้ได้กลับไปกับครอบครัวอย่างปลอดภัย” บลิงเคนกล่าว “และเราเชื่อว่า อาทิเช่น การหยุดยิงทางมนุษยธรรมอาจช่วยอํานวยความสะดวกในการดําเนินการนั้นได้”

ผู้พูดรัฐบาลสหรัฐ จอห์น เคอร์บี้ กล่าวถึงเรื่องการหยุดยิงหลายครั้งครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ที่ทําเนียบขาวกล่าวว่าอิสราเอลได้ตกลงกับการหยุดยิงเมื่อเดือนก่อนที่นําไปสู่การปล่อยตัวตัวประกันสองคน

รัฐบาลสหรัฐหวังว่าการหยุดยิงหลายครั้งจะสร้างสภาพแวดล้อมให้มีการปล่อยตัวมากขึ้น ทําเนียบขาวยังเปิดเผยว่ามีพลเมืองสหรัฐสองสัญชาติอย่างน้อย 79 คนได้ข้ามไปอียิปต์จากกาซาตั้งแต่วันพุธ

สหรัฐยังปฏิเสธคําเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทั่วทั้งความขัดแย้งกับฮามาสที่ยาวนานหลายสัปดาห์ โดยเคอร์บี้กล่าวว่าการหยุดยิงทั่วทั้งจะช่วยให้ฮามาสมีโอกาสหายใจและเวลาในการวางแผนและดําเนินการโจมตีประชาชนอิสราเอลต่อไป

เนทันยาฮูในวันศุกร์นี้ปฏิเสธคําเรียกร้องจากนานาประเทศให้มีการหยุดยิงทางมนุษยธรรม

“อิสราเอลปฏิเสธการหยุดยิงชั่วคราวที่ไม่มีการคืนตัวประกันของเรา” เนทันยาฮูกล่าวในการแถลงทางโทรทัศน์ในวันศุกร์

บลิงเคนยังปฏิเสธคําเรียกร้องให้มีการหยุดยิงด้วย

“เรายืนหยัดอย่างแข็งแรงและสนับสนุนอิสราเอลในสิทธิและหน้าที่ของตนในการป้องกันตนเอง ป้องกันประชาชน และดําเนินการที่จําเป็นเพื่อพยายามทําให้เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นอีก” บลิงเคนกล่าว

“ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลง และสิ่งนี้ก็ไม