2023-11-08

บลิงเคนรวมกลุ่มบริเตน คานาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น และอิตาลี เพื่อประณามฮามาส และเรียกร้องการปล่อยตัวตัวประกัน

By Abdul

รัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มเจ็ดประเทศที่ประชุมในโตเกียวสัปดาห์นี้ ได้ประกาศมติเป็นหนึ่งเดียวเกี่ยวกับสงคราม อิสราเอล-ฮามาส ในวันพุธ โดยวิพากษ์วิจารณ์ฮามาส สนับสนุนสิทธิในการป้องกันตนเองของอิสราเอล และเรียกร้องให้มี “การหยุดยิงช่วยเหลือมนุษยธรรม” เพื่อเร่งส่งความช่วยเหลือไปยังฉนวนกาซา

ในแถลงการณ์หลังการประชุมสองวัน ประเทศเหล่านี้พยายามสมดุลระหว่างการวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่มีเงื่อนไขต่อการโจมตีของฮามาสต่ออิสราเอล และ “ความจําเป็นในการดําเนินการอย่างเร่งด่วน” เพื่อช่วยเหลือพลเมืองในฉนวนกาซาซึ่งถูกปิดล้อม

“ทุกฝ่ายต้องอนุญาตให้มีการสนับสนุนมนุษยธรรมที่ไม่ถูกขัดขวางสําหรับพลเมืองรวมทั้งอาหาร น้ํา การดูแลสุขภาพ น้ํามันเชื้อเพลิง และที่พักอาศัย และให้การเข้าถึงสําหรับพนักงานมนุษยธรรม” ระบุในแถลงการณ์ซึ่งตกลงกันโดยรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนี บลิงเคน ของสหรัฐอเมริกา และรัฐมนตรีต่างประเทศจากสหราชอาณาจักร แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น และอิตาลี “เราสนับสนุนการหยุดยิงช่วยเหลือมนุษยธรรมและเส้นทางการเคลื่อนย้ายเพื่ออํานวยความสะดวกให้ได้มาซึ่งความช่วยเหลือที่จําเป็นอย่างเร่งด่วน การเคลื่อนย้ายของพลเมือง และการปล่อยตัวตัวประกัน”

การประชุมกลุ่มเจ็ดประเทศมาตรงกับวิกฤตการณ์มนุษยธรรมในฉนวนกาซาที่กําลังแย่ลง เนื่องจากการรุกรานบกของอิสราเอลที่บังคับให้พัน ๆ คนปาเลสไตน์ต้องหนีไปทางใต้เท้าเปล่า ขาดแคลนอาหารและน้ําในพื้นที่ทางเหนือ

รัฐมนตรีได้วิพากษ์วิจารณ์ “การเพิ่มขึ้นของความรุนแรงจากชุมชนผู้อพยพชาวยิวที่กระทําต่อปาเลสไตน์” ซึ่งพวกเขากล่าวว่า “ไม่ยอมรับได้ ทําลายความมั่นคงในเวสต์แบงก์ และขัดขวางโอกาสในการบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืน”

พวกเขายังบอกว่า กลุ่มเจ็ดประเทศ “กําลังทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งนี้ก่อให้เกิดการขยายตัวและกระจายออกไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น”

และพวกเขากําลังใช้มาตรการทางการเงินและวิธีการอื่น ๆ “เพื่อปิดกั้นทางเข้าออกของเงินทุนสู่ฮามาสและการใช้เงินเหล่านั้นในการก่ออาชญากรรม”

อิสราเอลกล่าวว่ากําลังต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธฮามาสลึกเข้าไปในเมืองกาซาซิตี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของฉนวนกาซา ที่มีประชากรประมาณ 650,000 คนก่อนสงคราม นี่ยังเป็นที่ตั้งของค่ายมวลชนและเครือข่ายทางใต้ดินที่กว้างขวางของฮามาสด้วย

ความขัดแย้งในฉนวนกาซานี้ซึ่งตามมาจากเหตุการณ์ก่อการร้ายที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์อิสราเอล เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ซึ่งกําลังของฮามาสเข้ารุกรานพรมแดนอิสราเอลและฆ่าคนมากกว่า 1,400 คน ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน และจับตัวประกันไป 242 คน

รัฐมนตรีกลุ่มเจ็ดประเทศยังได้พูดคุยเกี่ยวกับวิกฤตการณ์อื่น ๆ เช่น สงครามของรัสเซียในยูเครน โปรแกรมนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ และการกระทําอันเป็นการรุกรานของจีนในข้อพ