2021-07-20

ผู้ว่าฯ ยกระดับ “ล็อกดาวน์กรุงเทพ” สั่งปิดสถานที่ตามประกาศ ศบค.

By Abdul

ผู้ว่าฯ ยกระดับ “ล็อกดาวน์กรุงเทพ” ออกคำสั่ง กทม. ฉบับที่ 37 สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว บังคับใช้อย่างจริงจังเพิ่มเติมขึ้น ตามมติ ศบค. ในพื้นที่สีแดงเข้ม

คืนวานนี้ (19 ก.ค.) เฟซบุ๊กแฟนเพจ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์คำสั่ง “ล็อกดาวน์กรุงเทพ” สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37) ยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจังเพิ่มเติมขึ้น ตามมติ ศบค.

โดยระบุ เพื่อเร่งแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายลงโดยเร็วที่สุด เนื้อหาสำคัญ ดังต่อไปนี้

1.ปิดสถานที่ต่อตามประกาศเดิม

ที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 32, 33, 34, 35 และ 36 โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามความมาตรา 9 แห่งพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 28

2.เปิดได้ตามเงื่อนไข

 • ร้านอาหารเปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. ห้ามนั่งในร้าน ให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น
 • ร้านสะดวกซื้อและตลาดสด ให้เปิดได้ตั้งแต่เวลา 04.00 – 20.00 น.
 • โรงแรม ให้เปิดได้ตามเวลาปกติ งดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง
 • โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรม และสถานศึกษา ห้ามใช้สถานที่จัดการสอน
 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. เปิดเฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ และพื้นที่ซึ่งจัดให้บริการฉีดวัคซีน หรือบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอื่นๆ ของภาครัฐ

3.เปิดได้ตามความจำเป็น (ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด)

 • โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา
 • ร้านค้าทั่วไป
 • โรงงาน
 • ธุรกิจหลักทรัพย์
 • ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม
 • ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์ และพัสดุภัณฑ์
 • ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์
 • ร้านขายยาและเวชภัณฑ์
 • ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง
 • ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็น
 • สถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส
 • ตลาดนัด (เฉพาะส่วนที่จำหน่ายอาหารและวัตถุดิบเพื่อการบริโภค)
 • สถานรับเลี้ยงเด็ก (เฉพาะสถานที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาลและที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ
 • สถานดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)
 • ธุรกิจประกันภัย
 • หน่วยบริการงานช่วยเหลือกู้ภัย
 • ศูนย์บริการหรือร้านซ่อมแซมยานพาหนะ
 • ร้านแบตเตอรี่
 • หน่วยบริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
 • ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะ
 • รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online)

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. – 2 ส.ค. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.ค. 64

 • ล็อกดาวน์! สั่งตั้งด่านสกัดเดินทางข้าม 13 จังหวัดสีแดงเข้ม หากมีเหตุจำเป็นต้องโชว์ 3 อย่าง
 • กพท.ห้ามเที่ยวบินในประเทศ เดินทางเข้า-ออก 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ตั้งแต่ 21 ก.ค.
 • ราชกิจจาฯ ประกาศยกระดับเคอร์ฟิว 13 จังหวัด เพิ่มฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-อยุธยา มีผล 20 ก.ค.