2024-01-22

มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮ่องกงพัฒนาระบบการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อลดรอยเท้าคาร์บอนและก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

By Abdul

(SeaPRwire) –

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ฮ่องกง, 22 ม.ค. 2064 – การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงเป็นภัยคุกคามต่อสังคมมนุษย์และระบบนิเวศ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีสัดส่วนมากที่สุดในก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อการเพิ่มอุณหภูมิของโลก นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฮ่องกง (PolyU) ได้พัฒนาระบบการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมีที่มีประสิทธิภาพสูง มีความเลือกสรรสูง และยั่งยืน เพื่อแปลงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเอทิลีนใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมีประสิทธิภาพ

เอทิลีน (C2H4) เป็นสารเคมีที่มีความต้องการสูงที่สุดในโลก และส่วนใหญ่จะใช้ในการผลิตโพลีเอทิลีน ซึ่งจะนําไปใช้ผลิตพลาสติกและใยเคมีที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น ถุงซื้อของ แต่ปัจจุบันยังผลิตจากปิโตรเคมีซึ่งก่อให้เกิดรอยเท้าคาร์บอนสูง

ภายใต้การนําของ ศ.ดร. เดเนียล เลา ศาสตราจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ และหัวหน้าภาควิชา ทีมวิจัยได้ใช้วิธีการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยไฟฟ้าเคมี โดยใช้พลังงานสะอาดเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเอทิลีน ซึ่งเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตเอทิลีนได้อย่างยั่งยืน

นวัตกรรมของศ. เลา คือ ไม่ใช้เลคโตรไลต์โลหะแอลคาไล แต่ใช้น้ําบริสุทธิ์เป็นแอโนไลต์ เพื่อป้องกันการเกิดคาร์บอเนตและการตกสะสมของเกลือ ทีมวิจัยเรียกระบบนี้ว่า APMA ซึ่ง A หมายถึงเยื่อแลกเปลี่ยนแอนไอออน (AEM) P หมายถึงเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEM) และ MA หมายถึงการประกอบเยื่อดังกล่าว

เมื่อสร้างเซลล์แบบกองขยะบรรจุ APMA และใช้แคตตาลิสต์ทองแดง ผลิตเอทิลีนได้ความเฉพาะ 50% สามารถทํางานได้กว่า 1,000 ชั่วโมงที่กระแสไฟฟ้าระดับอุตสาหกรรม 10 แอมป์ แสดงว่าระบบสามารถขยายสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมได้

ศ. เลา กล่าวว่า “เราจะพัฒนาระบบต่อไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเฉพาะ และหาร่วมมือกับอุตสาหกรรม เพราะระบบ APMA นี้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนได้”

โครงการนวัตกรรมของ PolyU นี้เป็นผลงานร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ศูนย์วิจัยแสงซิงโครตรอนแห่งชาติไต้หวัน และมหาวิทยาลัยเจียงซู