2023-11-08

มีผู้เสียชีวิต 7 คนหลังรถมินิบัสเกิดระเบิดในเมืองหลวงของอัฟกานิสถาน

By Abdul

รถตู้คันหนึ่งเกิดระเบิดในเขตชุมชนชาวชีอะห์ในเมืองหลวงของประเทศอัฟกานิสถาน กาบูล ทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 7 ราย และบาดเจ็บอีก 20 ราย ตามที่เจ้าหน้าที่กล่าวในวันอังคาร

นี่เป็นครั้งที่สองที่เกิดการระเบิดในพื้นที่แห่งนี้ภายในระยะเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์

พูดคุยกับตํารวจ คลิด ซาดรัน กล่าวว่า การระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่ตะวันตกของเมืองในเขตดัชตีบาร์ชี ยังไม่ทราบสาเหตุ แต่ตํารวจเริ่มสอบสวน พวกเขากล่าว

ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างว่ารับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้ แต่กลุ่มย่อยขององค์กรก่อการร้ายนามว่า ISIS เคยโจมตีโรงเรียน สถานพยาบาล และมัสยิดชีอะห์ในพื้นที่เดียวกันมาก่อน

ในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กลุ่มดังกล่าวอ้างว่ารับผิดชอบต่อเหตุการณ์ในดัชตีบาร์ชีที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 ราย และบาดเจ็บสาหัสประมาณ 7 ราย ในข้อความผ่านสํานักข่าวอามากของตนระบุว่า “พวกเราสามารถวางกระเป๋าที่มีระเบิดไว้ในสถานที่ชุมนุมของชีอะห์ได้”

กลุ่มนี้ยังโจมตีพื้นที่ชีอะห์อื่นๆ ในอัฟกานิสถานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

IS ได้ดําเนินการก่อความรุนแรงมาตั้งแต่การยึดอํานาจของตอลิบานในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564