2024-01-30

มูลนิธิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไมโครซอฟท์เปิดตัวโครงการ AI TEACH สําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อรูปร่างอนาคตเทคโนโลยีของภูมิภาค

By Abdul

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 30 มกราคม 2567 — การเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั่วภูมิภาคอาเซียนกําลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญ และคาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจภูมิภาคเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000,000 ล้านบาท ภายในปี 2573.[1]


รับรู้ถึงบทบาทสําคัญของการพัฒนาทักษะ AI ในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม โดยการสนับสนุนผู้คนและผู้หางานให้มีทักษะที่จําเป็นในการขับเคลื่อนอาชีพและธุรกิจของตน มูลนิธิอาเซียนและ Microsoft ได้เปิดตัวโครงการ AI TEACH สําหรับภูมิภาคอาเซียน เพื่อร่วมกําหนดอนาคตด้านเทคโนโลยีของภูมิภาคที่ทักษะ AI เป็นหัวใจสําคัญของความสําเร็จ.

ในการร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันฝึกอบรมแรงงาน และรัฐบาลต่างๆ โครงการ AI TEACH มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ด้านการจ้างงานและการศึกษาสําหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเอง โดยการนําพาการเติบโตทางเศรษฐกิจสําหรับแรงงาน

โครงการ AI TEACH สําหรับภูมิภาคอาเซียนมีเป้าหมายเพื่อให้การฝึกอบรมด้านความสามารถในการใช้ AI แก่ผู้สอนจากสถาบันฝึกอบรมอาชีพเทคนิค (TVET) จํานวน 6,200 คน โดยให้ความสําคัญกับ อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย ด้วยการใช้เครื่องมือฝึกอบรม AI ของ Microsoft ผู้สอนจะได้รับความสามารถในการสอนแนวคิด AI และนําเสนอทักษะสําคัญของ Microsoft และ LinkedIn เพื่อให้นักเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาและรับการรับรองได้

ดร. ปิติ ศรีสังข์นาม ผู้อํานวยการมูลนิธิอาเซียน แสดงความตื่นเต้นเกี่ยวกับความร่วมมือนี้ โดยยกย่องบทบาทสําคัญของมันในการสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนงานอาเซียนด้านดิจิทัล 2025 ว่า “โครงการ AI TEACH สําหรับอาเซียนของ Microsoft และมูลนิธิอาเซียนเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของเราในการสนับสนุนเยาวชน เสริมสร้างทักษะของพวกเขา และกําหนดให้พวกเขาเป็นแรงขับเคลื่อนสําหรับการก้าวหน้าของภูมิภาค โดยส่งเสริมนวัตกรรมและให้ทักษะ AI ที่เป็นประโยชน์ เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของอาเซียนอย่างมีนัยสําคัญ”

เป้าหมายสุดท้ายของโครงการ AI TEACH สําหรับภูมิภาคอาเซียนคือการช่วยให้บุคคล 400,000 คนใน อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย ได้รับโอกาสการศึกษาและงานที่ดีขึ้นรวมถึงการปรับปรุงระบบฝึกอบรม TVET ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

โครงการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวผ่านกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้ กิจกรรมแรกคือการอบรมผู้สอนจากสถาบัน TVET ทั่ว 10 ประเทศอาเซียนผ่านการร่วมมือกับคณะกรรมการระดับสูงว่าด้วยการศึกษาและเลขาธิการอาเซียน เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ส่วนใน อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย ผู้สอนจะถ่ายทอดทักษะ AI ให้กับนักเรียนผ่าน MOU กับสถาบัน TVET

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

เพิ่มเติมจากการอบรมผู้สอน จะมีการแข่งขันสร้างนวัตกรรม (hackathon) ในระดับประเทศใน อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย นําไปสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคที่จัดขึ้นใน อินโดนีเซีย