2021-07-13

รัฐมนตรีสั่งเลิกตรวจโควิดแรงงานข้ามชาติ อ้างโรงพยาบาลรับผู้ป่วยใหม่ไม่ไหวแล้ว

By Abdul

มีการเปิดเผยเอกสารฉบับหนึ่งจากกรมการจัดหางาน ที่ส่งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งให้ยกเลิกการคัดกรองและตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างชาติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยอ้างว่าโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่ไม่ไหวแล้ว

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงได้มีนโยบายให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว” เอกสารดังกล่าว ระบุ

“ปัจจุบันโรงพยาบาลประสบปัญหาทางด้านสาธารณสุข เช่น บุคลากรทางการแพทย์ เตียงผู้ป่วย เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่รองรับผู้ป่วยอาการหนักหรือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินที่มีจำนวนจำกัด ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่ตรวจพบรายใหม่ได้”

เอกสารฉบับนี้ระบุว่าผู้ลงนามคือนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน และนายกิตติพันธุ์ กาญจนาคม จัดหางาน จ.กระบี่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3