2024-01-26

รายงานแนวโน้มปี 2024 ของ Chunghwa Telecom

By Abdul

(SeaPRwire) –   ไทยไบ, วันที่ 26 มกราคม 2024 — Chunghwa Telecom Co., Ltd. (TAIEX: 2412, NYSE: CHT) (“Chunghwa” หรือ “บริษัท”) วันนี้ได้รายงานคํานวณทางการเงินสําหรับปี 2024 ในเชิงรวม ข้อมูลทั้งหมดได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศของไทย (“T-IFRSs”)

มองไปข้างหน้าในปี 2024 Chunghwa Telecom จะยังคงรักษาตําแหน่งผู้นําตลาดในรายได้และส่วนแบ่งตลาดบริการโทรศัพท์มือถือด้วยเครือข่ายและบริการคุณภาพยอดเยี่ยม ด้วยการส่งเสริมการอัพเกรดความเร็วบรอดแบนด์แบบติดตั้งถาวร บริษัทมีเป้าหมายในการจัดบริการคุณภาพสูงสุด เพิ่มความแน่นอนของลูกค้า และยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้เพื่อรักษาตําแหน่งผู้นําตลาด

นอกจากนี้ ด้วยการเพิ่มการลงทุนในเนื้อหาวิดีโอเดิม Chunghwa Telecom มีเป้าหมายเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและความสมัครใจของลูกค้า ในขณะเดียวกันส่งเสริมผลงานด้านวัฒนธรรมของไทยไปสู่เวทีโลก บริษัทจะยังคงดําเนินการแปลงสภาพอย่างยั่งยืน เร่งการแปลงสภาพดิจิทัล การแปลงสภาพ AI เพิ่มความมั่นคงและปลอดภัย และสํารวจโอกาสในแอปพลิเคชัน 5G อัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อไป

สําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ Chunghwa Telecom จะยังคงเสริมสร้างตําแหน่งเป็นศูนย์กลางสารสนเทศภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และร่วมมือกับบริษัทไทยเพื่อขยายตลาดทั่วโลก Chunghwa Telecom มั่นใจว่าจะยังคงรักษาตําแหน่งผู้นําอุตสาหกรรมและขยายความได้เปรียบเหนือคู่แข่งด้วยจุดแข็งและแรงขับเคลื่อนการเติบโตที่มั่นคง

สําหรับปี 2024 บริษัทคาดว่ารายได้รวมจะเพิ่มขึ้น 5.34-6.99 พันล้านเหรียญไทย หรือ 2.4-3.1% เป็น 228.54-230.19 พันล้านเหรียญไทย เมื่อเทียบกับรายได้รวมที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของปี 2023 การเพิ่มขึ้นของรายได้คาดว่าจะได้รับการผลักดันจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากบริการโทรศัพท์มือถือ รายได้จากบรอดแบนด์แบบติดตั้งถาวร และรายได้จากการสื่อสารข้อมูล เช่นเดียวกับรายได้จากการขยายธุรกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยการแปลงสภาพอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจดิจิทัล

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสําหรับปี 2024 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 7.09-8.06 พันล้านเหรียญไทย หรือ 4.0-4.6% เป็น 183.30-184.27 พันล้านเหรียญไทย เมื่อเทียบกับปีก่อน การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนในการลงทุนในบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจใหม่ในอนาคต

กําไรจากการดําเนินงานคาดว่าจะลดลง 1.12 พันล้านเหรียญไทย ถึงเพิ่มขึ้น 0.15 พันล้านเหรียญไทย หรือ -2.4-0.3% เป็น 45.23-46.50 พันล้านเหรียญไทย เมื่อเทียบกับปีก่อน กําไรก่อนภาษี กําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ และกําไรต่อหุ้นคาดว่าจะเท่ากับ 45.90-47.58 พันล้านเหรียญไทย 35.66-37.20 พันล้านเหรียญไทย และ 4.60-4.80 เหรียญไทยตามลําดับ ซึ่งลดลง 1.09 พันล้านเหรียญไทย ถึงเพิ่มขึ้น 0.59 พันล้านเหรียญไทย ลดลง 1.26 พันล้านเหรียญไทย ถึงเพิ่มขึ้น 0.28 พันล้านเหรียญไทย และลดลง 0.16 เหรียญไทย ถึงเพิ่มขึ้น 0.04 เหรียญไทย ตามลําดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

การลงทุนในทรั