2023-11-01

ศาลดัตช์ตัดสินโทษจําคุก 18 เดือนต่อนักธุรกิจรัสเซียที่ละเมิดมาตรการคว่างห้าม

By Abdul

ศาลในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ตัดสินลงโทษนักธุรกิจชาวรัสเซียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาด้วยโทษจําคุก 18 เดือน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรการคว่ําบาตรของสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปได้ประกาศมาตรการคว่ําบาตรต่อรัสเซียอย่างกว้างขวางตั้งแต่การรุกรานยูเครนของรัสเซียเมื่อปีที่แล้ว ศาลเมืองโรตเตอร์ดัมกล่าวในแถลงการณ์ว่าชายคนนี้ได้นําการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ําบาตรมาเป็น “แบบจําลองการทํารายได้”

ชายคนนี้ซึ่งชื่อไม่ได้ระบุตามกฎของศาลในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ส่งออกสินค้าที่มีทั้งประโยชน์ทางพลเรือนและทางทหารไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาวุธในรัสเซียเป็นเวลากว่า 7 เดือน

ศาลตัดสินว่าเขาได้ปลอมใบเสร็จรับเงินสําหรับการส่งออกและส่งไปยังรัสเซียผ่านบริษัทในประเทศมัลดีฟส์

ศาลเรียกว่าเขาเป็น “ส่วนสําคัญ” ในแผนการนี้ และกล่าวว่า “เขาทราบและตั้งใจหลบเลี่ยง” มาตรการคว่ําบาตรของสหภาพยุโรป

“เขาได้ทําลายจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ของมาตรการคว่ําบาตรซึ่งคือต้องการตัดการเข้าถึงเทคโนโลยีสําคัญสําหรับรัสเซียที่อาจจะช่วยพัฒนาความสามารถด้านการป้องกันของรัสเซีย” ศาลกล่าว

บริษัทของชายคนนี้ถูกปรับเงินจํานวน 200,000 ยูโร (212,000 เหรียญสหรัฐ) สําหรับส่วนที่เกี่ยวข้องในแผนการนี้