2024-01-24

ศึกษาการทดลองกับมนุษย์ของ Xanamem® ที่ตีพิมพ์ในวารสือ Journal of Alzheimer’s Disease แสดงให้เห็นการยึดกับเอนไซม์เป้าหมายใน CNS ที่สูง

By Abdul

(SeaPRwire) –   งานศึกษานี้ยืนยันว่า Xanamem เป็นยาที่สามารถเข้าไปในสมองได้ และเป็นยับยั้งการสร้างของเอนไซม์ 11β-HSD1 ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สร้างคอร์ติซอลในเนื้อเยื่อ พบว่ามีการยับยั้งเป้าหมายในระดับสูงที่ขนาดยา 5 มก. แล้ว

ซิดนีย์, วันที่ 24 มกราคม 2567 Actinogen Medical Limited (ASX: ACW) ประกาศว่าการศึกษาการตรวจวัดการยึดกัมมันตรังสีด้วยเทคนิค Positron Emission Tomography (PET) ในมนุษย์ของ Xanamem ซึ่งยืนยันว่ามีการยึดเป้าหมายในสมองในระดับสูงที่ขนาดยาที่ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง และมีฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Alzheimer’s Disease

สรุปสําคัญจากการตีพิมพ์งานศึกษานี้มีดังนี้:

  • ผู้เข้าร่วมการศึกษามีจํานวน 23 คน เป็นบุคคลสุขภาพดีวัยชรา และ 17 คน เป็นผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์
  • Xanamem ใช้ที่ขนาดยา 5 มก., 10 มก., 20 มก. และ 30 มก. โดยให้รับประทานทุกวันเป็นเวลา 7 วัน กับผู้เข้าร่วมการศึกษาจํานวน 7-11 คนที่แต่ละขนาดยา
  • การศึกษาประเมินระดับการยึดเป้าหมายของ Xanamem โดยใช้ตัวตรวจวัดชื่อ 11C-TARACT
  • สรุปหลักจากการศึกษาคือ Xanamem มีระดับการยับยั้งเป้าหมายสูงระหว่าง 66-85% ซึ่งสูงกว่าระดับที่จําเป็นในการมีฤทธิ์ตามที่พบในงานศึกษาในสัตว์ที่ 30-60%
  • ผู้เข้าร่วมการศึกษาสรุปว่าที่ขนาดยา 10 มก. ต่อวันสามารถทําให้เกิดการยับยั้งเป้าหมายใกล้เคียงกับการอิ่มตัวสูงสุด ซึ่งขนาดยาสูงกว่านี้ไม่มีประโยชน์เพิ่มเติม
  • ผลการศึกษานี้สนับสนุนการศึกษาต่อไปในการทดลองทางคลินิกที่ขนาดยาไม่เกิน 10 มก. ตามที่กําลังดําเนินการอยู่ในการทดลองระยะที่ 2a ในโรคซึมเศร้า (XanaCIDD) และระยะที่ 2b ในโรคอัลไซเมอร์ (XanaMIA)

บทความต้นฉบับสามารถเข้าถึงได้ที่:

ดร. แดนา ฮิลต์ หัวหน้าฝ่ายแพทย์ของบริษัทกล่าวว่า:

“ตามที่ทราบ Xanamem เป็นยาชนิดแรกที่มีข้อมูลน่าสนใจเช่นนี้ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า Xanamem มีประสิทธิภาพอย่างไรในการเข้าถึงเป้าหมายของมันในสมอง ไม่มียายับยั้ง 11β-HSD1 ชนิดใดเคยแสดงการยึดเป้าหมายในระบบประสาทกลางได้อย่างนี้”

“ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับข้อมูลจากการทดลองระยะที่ 1b และ 2a ทางคลินิกที่แสดงให้เห็นถึงฤทธิ์ทางการรักษาโรคทางสมองที่ขนาดยา 5 และ 10 มก. ต่อวัน และขนาดยาดังกล่าวยังแสดงความปลอดภัยและทนต่อการใช้ยาได้เป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับการรักษาด้วย Xanamem มากกว่า 350 คน”

“Xanamem ในรูปแบบยารับประทานที่ขนาด 10 มก. ต่อวัน กําลังอยู่ในระหว่างการทดลองระยะที่ 2 ในโรคซึมเศร้า (MDD) และโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งผลการทดลองระยะที่ 2 ในโรคซึมเศร้าคาดว่าจะมีรายงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2567”

 

® Xanamem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Actinogen Medical Limited

[1] ระบบประสาทกลาง

 

เกี่ยวกับ Actinogen Medical

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

Actinogen Medical (ACW) เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย กําลังพัฒนายารักษาโรคทางประสาทและจิตเวชที่เกี่ยวข้องกับการทํา