2021-07-24

เปิดรายชื่อ อบจ. 38 จังหวัด จอง “โมเดอร์นา” จากสภากาชาด มีที่ไหนบ้าง เช็กเลย

By Abdul

วันที่ 24 ก.ค. 2564 สภากาชาดไทย ออกประกาศความคืบหน้าการจัดสรรควัคซีน “โมเดอร์นา” ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อนำไปฉีดแก่ประชาชน ระบุว่า

ตามที่สภากาชาดไทยได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องขอความร่วมมือในการแจ้งจองวัคซีนสำหรับฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่น ๆ โดยไม่คิดมูลค่า ตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนสำหรับประชาชนของสภากาชาดไทย โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งจองเข้ามายังสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นั้น

 • สภากาชาดไทย ร่อนหนังสือถึงทุกจังหวัด ให้ อบจ.กระจาย “โมเดอร์นา” ให้ประชาชนฉีดฟรี

สภากาชาดไทย ขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสิ้น 38 จังหวัดที่ดำเนินการแจ้งการจองวัคซีนเข้ามายังสภากาชาดไทย ประกอบด้วย

 1. นนทบุรี
 2. ปทุมธานี
 3. สมุทรปราการ
 4. เชียงใหม่
 5. ชลบุรี
 6. ราชบุรี
 7. อุดรธานี
 8. สระบุรี
 9. มหาสารคาม
 10. สิงห์บุรี
 11. ลำพูน
 12. กระบี่
 13. แพร่
 14. สมุทรสาคร
 15. เพชรบูรณ์
 16. นครปฐม
 17. ร้อยเอ็ด
 18. นครนายก
 19. พะเยา
 20. กาฬสินธุ์
 21. พระนครศรีอยุธยา
 22. น่าน
 23. นราธิวาส
 24. ศรีสะเกษ
 25. สุพรรณบุรี
 26. อุทัยธานี
 27. เชียงราย
 28. สุโขทัย
 29. อ่างทอง
 30. ภูเก็ต
 31. อุตรดิตถ์
 32. มุกดาหาร
 33. ตาก
 34. ชุมพร
 35. พังงา
 36. ลพบุรี
 37. สุรินทร์
 38. ปัตตานี

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 38 จังหวัด ได้นำเสนอแผนการฉีดวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนด และผ่านการพิจารณาจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดได้เซ็นกำกับรับรองส่งมายังสภากาชาดไทย เพื่อพิจารณาจัดสรรโควต้าวัคซีน พร้อมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ราคา 1,100 บาท/โดส) ซึ่งสภากาชาดไทยจะทยอยจัดสรรวัคซีนให้ไปดำเนินการฉีดให้แก่ประชาชน โดยไม่คิดมูลค่าได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป