2021-07-11

เร่งแก้ปัญหาศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ คนล้น-แออัด ให้ผู้สูงอายุมีผู้ติดตามได้แค่คนเดียว

By Abdul

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ มีผู้สูงอายุไปต่อคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 กันอย่างหนาแน่น จนประชาชนบางส่วนเกิดความกังวลว่าอาจเป็นคลัสเตอร์ใหม่ได้นั้น ล่าสุด นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ชี้แจงว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เป็นสถานที่รองรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร รองรับการให้บริการประชาชนวันละประมาณ 10,000 – 20,000 คน เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ ซึ่งมีสถาบันโรคผิวหนัง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนความหนาแน่นตอนเช้าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา เป็นเพราะ

1. การรับลงทะเบียน on-site ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมาตั้งแต่เช้า และมาพร้อมกับผู้ติดตามในบางรายอาจจะมีผู้ติดตามมามากกว่า 1 คน

2. มีการรับลงทะเบียนหน้างานของหมอพร้อม สำหรับคนอายุ 60 ปีขึ้นไปและ 7 กลุ่มโรค ซึ่งกลุ่มนี้จะไม่ได้มีการนัดมาก่อนและมีจำนวนมาก

3.มีฝนตกในเขตกรุงเทพมหานครในหลายจุด รวมถึงบริเวณศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ส่งผลให้การจราจรค่อนข้างติดขัด

จากปัญหาดังกล่าว ได้มีการประชุมระหว่างผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไข ซึ่งปัจจุบันปัญหาต่างๆ ได้คลี่คลายไปเกือบหมดแล้ว ได้แก่

1. ประตู 1 มีผู้สูงอายุเบาบางลงและไม่แออัดทั้งภายนอก-ภายในอาคารศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้มีผู้ติดตามผู้สูงอายุเพียง 1 คน เพื่อลดความแออัดและลดการติดเชื้อ

2. การรับลงทะเบียนของหมอพร้อม ได้ประกาศให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน call center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2792 2333 อย่างเดียวเท่านั้น ทำให้จะไม่มีการลงทะเบียนหน้างานอีกแล้ว นอกจาก ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป

3. ขณะนี้ฝนได้หยุดตกแล้ว ทำให้การจารจรเบาบางลง รวมทั้งการรถไฟได้นำเต้นท์ภายนอกมากางเพิ่มแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

สำหรับภายในอาคารเนื่องจากให้คนอายุต่ำกว่า 40 ปีไม่ต้องวัดความดันด้วยความสมัครใจ ซึ่งจะลดความแออัดในส่วนของการคัดกรองในโซนด้านหน้าได้ ทั้งนี้ ยังมีปัญหาเรื่องขาดกำลังคนในส่วนการลงทะเบียนบ้าง เพราะต้องแบ่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกประชาชนที่บริเวณประตู 1 ของผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมจะจัดเจ้าหน้าที่มาช่วยเสริมให้ รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครวิชาชีพแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์เพิ่มเติมในการฉีดวัคซีนโควิด-19 รองรับกับปริมาณของผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น