2023-11-22

โซลูชันโปรเจกเตอร์ไร้แสงสว่างของ ViewSonic ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน

By Abdul

(SeaPRwire) –   ลดการใช้พลังงานและต้นทุนการดําเนินงานได้ถึงร้อยละ 50

Brea, Calif., พ.ย. 22, 2023 — , แบรนด์ผู้นําระดับโลกด้านสื่อสารสัญญาณที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกในเรื่องโปรเจกเตอร์ดิจิตอลไลท์โปรเซสซิ่ง (DLP) และเป็นผู้นําในการนําแหล่งกําเนิดแสงที่ไม่ใช้หลอดไฟเช่น LED และเลเซอร์มาใช้ในภาคธุรกิจ บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความยั่งยืน บริษัทได้อุทิศตนในการพัฒนาโปรเจกเตอร์แบบไม่ใช้หลอดไฟ โดยมอบความสว่างสูงพร้อมประโยชน์มากกว่าหลอดไฟทั่วไป เช่น ประสิทธิภาพพลังงานที่ดีขึ้น อายุการใช้งานยาวนาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทําให้โปรเจกเตอร์แบบไม่ใช้หลอดไฟเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงความยั่งยืนของตนและตอบสนองต่อข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ (ESG)

ViewSonic's LS Series, the lamp-free projectors, are designed to align with our commitment to fostering a sustainable future.
ViewSonic’s LS Series, the lamp-free projectors, are designed to align with our commitment to fostering a sustainable future.

“เรื่อง ESG ได้กลายเป็นเรื่องสําคัญยิ่งขึ้น ซึ่งต้องได้รับการมีส่วนร่วมจากรัฐบาล องค์กร และปัจเจกบุคคลทุกคน ViewSonic ก็ให้ความสําคัญเช่นกัน โดยมุ่งมั่นตามพันธกิจของเรา – ส่งเสริมอนาคตที่ยั่งยืน – ผ่านการดําเนินงานทางกลยุทธ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์” กล่าวโดย Dean Tsai ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจโปรเจกเตอร์และจอแสดงผล LED ของ ViewSonic “เราได้ตั้งเป้าหมาย 5 ปี เพื่อเร่งการก้าวหน้าของโลกไปสู่สังคมคาร์บอนต่ํา โดยเพิ่มสัดส่วนของผลิตภัณฑ์แบบไม่ใช้หลอดไฟให้ถึงร้อยละ 70 และลดการผลิตผลิตภัณฑ์แบบใช้หลอดไฟลงมาประมาณร้อยละ 30”

ก้าวเล็ก ๆ แต่มีผลใหญ่: ซีรีส์ LS นําทางไปสู่อนาคตที่เขียวขึ้น
ซีรีส์ LS สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDG12) คือ “ส่งเสริมแบบอย่างการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน” โดยส่งเสริมการนําแหล่งกําเนิดแสงที่ประหยัดพลังงานมาใช้ พลังงานเลเซอร์และ LED ล่าสุด ซีรีส์ LS ให้ความสว่างตั้งแต่ 2,000 ถึง 6,000 ANSI Lumens พร้อมลดการใช้พลังงาน โปรเจกเตอร์แบบไม่ใช้หลอดไฟช่วยลดรอยเท้าคาร์บอนและลดข้อเสียของโปรเจกเตอร์แบบใช้หลอดไฟ เช่น ปรอทที่ก่อภัยต่อสุขภาพ การเปลี่ยนหลอดไฟบ่อย และต้นทุนการบํารุงรักษาสูง นอกจากนี้ แหล่งกําเนิดแสง LED และเลเซอร์สามารถเปิด-ปิดได้ทันทีโดยไม่ต้องรอระยะเวลาในการทํางานหรือหยุดงาน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานอย่างมาก นอกจากนี้ โปรเจกเตอร์แบบไม่ใช้หลอดไฟของ ViewSonic ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและเบา ทําให้ติดตั้งง่ายขึ้น

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire ให้บริการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าทั่วโลกในหลายภาษา(Hong Kong: AsiaExcite, TIHongKong; Singapore: SingapuraNow, SinchewBusiness, AsiaEase; Thailand: THNewson, ThaiLandLatest; Indonesia: IndonesiaFolk, IndoNewswire; Philippines: EventPH, PHNewLook, PHNotes; Malaysia: BeritaPagi, SEANewswire; Vietnam: VNWindow, PressVN; Arab: DubaiLite, HunaTimes; Taiwan: TaipeiCool, TWZip; Germany: NachMedia, dePresseNow) 

ประโยชน์สามารถเห็นได้จากลูกค้าของ ViewSonic คือการเปลี่ยนจากโปรเจกเตอร์ใช้หลอดไฟขนาด 370W เป็นโปรเจกเตอร์ใช้เลเซอร์ขนาด 210W เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งมีความสว่าง 5,000 ANSI Lumens เหมือนกับโปรเจกเตอร์เดิม แต่ลดการใช้พลังงานลงถึงร้อยละ 40 ภายใน 20,000 ชั่วโมงของการใช้งาน ทําให้ลดการปล่อยก๊าซ CO2 เทียบเท่ากับการ