2024-01-29

Asieris นําเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ระหว่างการของ APL-1202 ร่วมกับยับยั้ง PD-1 Tislelizumab สําหรับการรักษาก่อนผ่าตัดเนื้องอกกระเพาะปัสสาวะระดับกล้ามเนื้อที่ 2024 ASCO-GU

By Abdul

(SeaPRwire) –   ชางไห่, วันที่ 29 มกราคม 2567 — Asieris Pharmaceuticals (รหัสหุ้น: 688176.SH), บริษัทไบโอเทคโนโลยีระดับโลกที่เน้นการค้นพบ พัฒนา และจําหน่ายยานวัตกรรมสําหรับการรักษาโรคมะเร็งทางเพศสัมพันธ์และโรคที่เกี่ยวข้อง ประกาศผลการวิเคราะห์ระหว่างการของการทดลองทางคลินิกระยะที่ 2 ของ APL-1202 ทางปากในรูปแบบการรวมกับยายับยั้ง PD-1 ชื่อ tislelizumab เพื่อการรักษาก่อนการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะระยะลุกลามกล้ามเนื้อ (MIBC) ที่ ASCO GU 2024

วัตถุประสงค์หลักของการทดลองทางคลินิกระยะที่ 2 เพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของ APL-1202 ในรูปแบบการรวมกับ tislelizumab เทียบกับการรักษาด้วย tislelizumab เพียงตัวเองเป็นการรักษาก่อนการผ่าตัดสําหรับผู้ป่วย MIBC ที่ไม่สามารถรับยาไซส์เพลตินหรือไม่ต้องการรับยาไซส์เพลตินเป็นการรักษาก่อนการผ่าตัด ตัวชี้วัดประสิทธิผลหลักคืออัตราการตอบสนองทางพยาธิวิทยาเต็มที่ (pCR) ซึ่งหมายถึงการไม่พบเซลล์มะเร็งในอวัยวะกระเพาะปัสสาวะและต่อมน้ําเหลืองหลังการผ่าตัดตัดอวัยวะกระเพาะปัสสาวะและต่อมน้ําเหลือง (pT0N0) ตามการประเมินทางพยาธิวิทยา

ผลการวิเคราะห์ระหว่างการของการทดลองคลินิกระยะที่ 2 แสดงให้เห็นว่าในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยการรวม APL-1202 และ tislelizumab จากผู้ป่วยที่ถูกประเมินจํานวน 18 ราย มี 7 รายที่ตอบสนองทางพยาธิวิทยาเต็มที่ คิดเป็นอัตรา 7/18 (39%) ในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย tislelizumab เพียงตัวเองจากผู้ป่วยที่ถูกประเมินจํานวน 14 ราย มี 3 รายที่ตอบสนองทางพยาธิวิทยาเต็มที่ คิดเป็นอัตรา 3/14 (21%) นอกจากนี้ในกลุ่มรักษาด้วยการรวมยาจํานวน 6 รายที่มีอาการคลินิกระดับ T3N0M0 มี 2 รายที่ตอบสนองทางพยาธิวิทยาเต็มที่ คิดเป็นอัตรา 2/6 (33%) ไม่พบผู้ป่วยใดที่ตอบสนองทางพยาธิวิทยาเต็มที่ในกลุ่มรักษาด้วย tislelizumab เพียงตัวเองที่มีอาการคลินิกระดับ T3N0M0 ผลการวิเคราะห์ระหว่างการแสดงให้เห็นว่าทั้งสองกลุ่มมีประสิทธิผลตามเกณฑ์การทดลองรูปแบบ Simon สองระยะสําหรับระยะแรก และจะมีการประเมินเพิ่มเติมในระยะต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อยืนยันสัญญาณประสิทธิผลที่เปรียบเทียบได้ดีกว่าของกลุ่มรักษาด้วยการรวมยา ส่วนในเรื่องความปลอดภัยพบว่ากลุ่มรักษาด้วยการรวมยามีคุณลักษณะที่ยอมรับได้

มาตรฐานการรักษาที่แนะนําสําหรับ MIBC คือการผ่าตัดตัดอวัยวะกระเพาะปัสสาวะพร้อมการตรวจต่อมน้ําเหลืองด้านข้างสองข้างที่ถูกนําไปก่อนการรับยาเคมีบําบัดก่อนการผ่าตัด (NAC) สําหรับผู้ป่วยที่สามารถรับยาไซส์เพลตินได้1 แต่ประมาณ 50% ของผู้ป่วยไม่สามารถรับยาไซส์เพลตินได้เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพประกอบ2,3 ปัจจุบันยังมีความท้าทายหลายประการในการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะระยะลุกลามกล้ามเนื้อ

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

นางสาวลินดา หวู่ ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนายาของ Asieris กล่าวว่า “มะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับที่ 10 ทั่วโลก มีผู้ป่วยใหม่ประมาณ 573,000 ราย และมีผู้เสียชีวิตประมาณ 213,000 รายต่อปี มะเร็งกระเพาะปัสสาวะระยะลุกลามกล้ามเนื้อ (MIBC) คิดเป็นร้อยละประมาณ 20 ของผู้ป่วยให