2024-01-22

Baijiayun ประกาศการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานและคณะกรรมการบริษัท

By Abdul

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, วันที่ 22 มกราคม 2567 — บริษัท Baijiayun Group Ltd (“Baijiayun” หรือ “บริษัท”) (Nasdaq: RTC) ผู้ให้บริการโซลูชันวิดีโอ AI ครบวงจร ประกาศการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานและคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการ) วันนี้

นาย กังเจียง ลี้ ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการ กรรมการและประธานคณะกรรมการค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ด้วยเหตุผลส่วนตัว มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2567 นาย ชิง เฉียว ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยเหตุผลส่วนตัว มีผลตั้งแต่วันเดียวกัน การลาออกของท่านไม่ได้เกิดจากความไม่ลงรอยกันใดๆ กับบริษัทเกี่ยวกับการดําเนินงาน นโยบายหรือปฏิบัติการ

นาย อี้ หม่า ซึ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการของบริษัท เพื่อสืบทอดตําแหน่งจากนาย กังเจียง ลี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2567 นาง ชิ่วหนิ ภรรยาของนาย กังเจียง ลี้ และนาง ซิน จาง ซึ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของคณะกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2567

หลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 5 คน รวมถึงนาย อี้ หม่า นาง ชิ่วหนิ นาง ซิน จาง และกรรมการอิสระ 2 คน ได้แก่ นาย เอิลลู หลิน และนาย ชุน หลิว คณะกรรมการค่าตอบแทนประกอบด้วยนาง ชิ่วหนิ และนาย อี้ หม่า นาง ชิ่วหนิ เป็นประธาน และคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลการกํากับดูแลประกอบด้วยนาย อี้ หม่า และนาง ซิน จาง นาย อี้ หม่า เป็นประธาน ส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือ นาย เอิลลู หลิน และนาย ชุน หลิว เป็นสมาชิก และนาย เอิลลู หลิน เป็นประธาน

ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่มีดังนี้

นาง ชิ่วหนิ ได้ดํารงตําแหน่งผู้จัดการทั่วไปของบริษัท เจียเจีย โฮลดิ้งส์ จํากัด ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 โดยรับผิดชอบในการประสานงานการลงทุนและการบริหารงานทั่วไป นําการดําเนินงานและพัฒนาที่ระดับเจ้าหน้าที่บริหาร นาง ชิ่วหนิ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาศิลปะและออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยตงหวน เดือนมิถุนายน 2546

นาง ซิน จาง เข้าร่วมงานกับ Baijiayun ในเดือนกรกฎาคม 2559 และดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 โดยรับผิดชอบในการจัดระบบและประสานงานข้อมูลเผยแพร่ของบริษัท เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงานกับตลาดทุน ก่อนหน้านี้นาง ซิน จาง ทํางานอยู่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Gaotu Techedu Inc. (ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก: GOTU เดิมชื่อ GSX Techedu Inc.) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 และทํางานเป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการเทคโนโลยีของ Baidu Inc. (ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง: 9888) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 ถึงเดือนสิงหาคม 2557 นาง ซิน จาง สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครือข่าย มหาวิทยาลัยมินซู เดือนมิถุนายน 2554

เกี่ยวกับ Baijiayun Group Ltd

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

Baijiayun เป็นผู้ให้บริกา