2024-01-23

BP Fair Fund เพื่อชดเชยนักลงทุนบางรายในหุ้นสามัญของ BP plc

By Abdul

วอชิงตัน วันที่ 23 มกราคม 2567 — RCB Fund Services LLC ซึ่งเป็นตัวแทนจ่ายเงินของกองทุน BP plc (“BP”) ประกาศเปิดกระบวนการขอรับเงินจากกองทุน BP สําหรับผู้ถือหุ้นสามัญ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (“SEC”) ได้จัดตั้งกองทุน BP เพื่อจัดสรรเงินให้กับนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดและขาดข้อมูลสําคัญของ BP เกี่ยวกับอัตราการไหลของน้ํามันเข้าสู่อ่าวเม็กซิโกหลังเกิดเหตุระเบิดบนแท่นขุดเจาะน้ํามันลึกน้ํา Deepwater Horizon ตามแผนการจัดสรร (“แผนการ”) ที่ได้รับการอนุมัติจากศาลเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 กองทุน BP นี้จะให้ค่าตอบแทนกับนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากการซื้อหุ้นสามัญ BP ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ต หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นนอกสหรัฐอเมริกา และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของแผนการ รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติสามารถพบได้ในแผนการที่: หรือ

(SeaPRwire) –  

 

BP Ordinary Share Fair Fund

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตามที่ซื้อหุ้นสามัญ BP ที่ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ต หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นนอกสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 26 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 อาจมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนจากกองทุน BP ภายใต้เงื่อนไขคุณสมบัติอื่นตามที่ระบุไว้ในแผนการ

หลักทรัพย์ที่มีสิทธิ์
หุ้นสามัญ BP – ISIN: GB0007980591

วิธีการคํานวณจํานวนเงินที่จะได้รับ
จํานวนเงินที่จะได้รับจะถูกคํานวณตามแผนการ โดยจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวันที่ทํารายการซื้อขายหุ้นสามัญ BP จํานวนหุ้นสามัญ BP ที่ซื้อและ/หรือขาย และมูลค่ารวมของใบเรียกร้องที่ยื่นต่อกองทุน BP

วิธีการยื่นคําขอ
คุณต้องส่งใบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานการสนับสนุนภายในวันสิ้นสุดการยื่นคําขอ วิธีง่ายที่สุดคือยื่นคําขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกองทุน BP: หากคุณไม่สามารถยื่นออนไลน์ได้ คุณสามารถดาวน์โหลดใบคําขอและส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของกองทุน BP ตามที่แสดงไว้ คุณยังสามารถขอใบคําขอโดยโทรศัพท์ฟรีที่หมายเลข (866) 344-7868 หรือส่งอีเมลขอคําขอไปที่

วันสิ้นสุดการยื่นคําขอ
ใบคําขอต้องถูกส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นออนไลน์ภายในเที่ยงคืนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ยื่นคําขอได้เลย!
BP Fair Fund, P.O. Box 6980, Syracuse, NY 13217-6980.
โทรฟรี: (866) 344-7868.
โทรนานาชาติ: (315) 671-5770

 

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ