2024-01-22

China Unicom Helps Villages in Inner Mongolia Go Digital

By Abdul

(SeaPRwire) –   ที่มณฑลปกครองตนเองหวงเหลียวของจีน สาขาท้องถิ่นของจีน ยูนิคอม (จีน ยูนิคอม หวงเหลียว) ได้ดําเนินกิจกรรมในการสร้างหมู่บ้านดิจิทัลอย่างแข็งขัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่น ร่วมกับฮวาเวย์และพันธมิตรอื่นๆ ผู้ประกอบการได้เร่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งได้ประโยชน์ต่อประชาชนในหลายด้าน

Smart large screen in a digital village
Smart large screen in a digital village

จีน ยูนิคอม หวงเหลียว กําลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศดิจิทัลเพื่อสนับสนุนหมู่บ้านดิจิทัล ในหมู่บ้านหนึ่งในซีหลิงโกลลีก ผู้ประกอบการได้ปรับปรุงคุณภาพเครือข่ายและบริการสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนท้องถิ่นสามารถใช้ชีวิตดิจิทัลอย่างแท้จริง โดยมีเครือข่าย 5จีและโครงสร้างบริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และทุกครัวเรือนมีใยแก้วความเร็วจีกะบิต ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารผ่านวิดีโอคอลกับครอบครัวและเพื่อนฝูงได้จากบ้าน แทนที่จะต้องเดินทางไกลเพื่อรับสัญญาณที่ดีขึ้น พวกเขาสามารถเรียนรู้วิดีโอสั้นและแชร์ภาพชีวิตออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา แม้ขณะทํางานในทุ่งนา ทุ่งหญ้า หรือฟาร์ม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเหล่านี้ได้ประโยชน์อย่างมากต่อชีวิตของประชาชน และเป็นช่องทางให้ประชาชนในเมืองได้เรียนรู้วิถีชีวิตในชนบท ซึ่งช่วยลดความแตกต่างดิจิทัลระหว่างเมืองและชนบท

เทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมช่วยให้การพัฒนาชนบทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จีน ยูนิคอม หวงเหลียว ได้นําเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น 5จี ไอโอที และข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ในหมู่บ้านดิจิทัลที่ตั้งอยู่ในซีหลิงโกลลีก จีน ยูนิคอม หวงเหลียว ได้ช่วยเหลือชาวบ้านในการติดตั้งเครือข่าย 5จีและอุปกรณ์ยูทิลิตี้ เช่น เซ็นเซอร์และกล้อง ในทุ่งหญ้าและโรงเรือนปลูกพืช ชาวบ้านสามารถติดตามสภาพสัตว์เลี้ยงและสภาพแวดล้อมในโรงเรือนปลูกพืช เช่น ความรุนแรงของแสง อุณหภูมิและความชื้นในอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ได้ทุกครั้งผ่านมือถือของตน และยังสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้จากระยะไกล เช่น การรดน้ํา การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น การให้ปุ๋ย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรโดยรวม

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มดิจิทัลชนบทของจีน ยูนิคอม ยังช่วยปรับปรุงการให้บริการสังคมแก่ประชาชนอีกด้วย ตัวอย่างเช่น จีน ยูนิคอม หวงเหลียว ได้ติดตั้งจอสมาร์ทขนาดใหญ่เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านแจ้งเหตุการณ์ภายในหมู่บ้านล่าสุดแก่ประชาชน รวมถึงได้จัดตั้งแพลตฟอร์มสุขภาพอัจฉริยะเชื่อมโยง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลในเมือง นอกจากนี้ยังอย