2024-02-01

Everpro ร่วมมือกับ SMESCO และ Google Indonesia ในการยกระดับ MSMEs ผ่านการฝึกอบรมธุรกิจดิจิทัล: “UMKM Naik Kelas”

By Abdul

(SeaPRwire) –   การฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์และหน้าลงทะเบียนฟรีสําหรับ SME เพื่อเปิดตัวในเมืองหลักทั่วอินโดนีเซีย

จาการ์ตา อินโดนีเซีย, วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024Everpro, แพลตฟอร์มที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs) ผู้ตลาดสินค้าออนไลน์ (Imers) และผู้ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งของ Evermos แพลตฟอร์มการค้าที่เชื่อมโยงกัน ได้ร่วมมือกับ SMESCO และ Google อินโดนีเซีย เพื่อจัดการฝึกอบรมการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลสําหรับ MSMEs ภายใต้ชื่อ “UMKM Naik Kelas” ในต้นปี 2024.

Rusdita Bazarrudin (Head of Community and Go-To-Market at Everpro), Wientor Rah Mada (Director of Business and Marketing LLP-KUKM Smesco), and Lyco Adhi Purwoko (Head of Product at Everpro) posed together with participants of the "UMKM Naik Kelas" training in Jakarta, 26 January 2024.
Rusdita Bazarrudin (Head of Community and Go-To-Market at Everpro), Wientor Rah Mada (Director of Business and Marketing LLP-KUKM Smesco), and Lyco Adhi Purwoko (Head of Product at Everpro) posed together with participants of the “UMKM Naik Kelas” training in Jakarta, 26 January 2024.

โครงการอบรมฟรีดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 25-26 มกราคม 2024 ณ อาคาร SMESCO กรุงจาการ์ตา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน 150 รายที่ได้รับการคัดเลือก โครงการอบรม “UMKM Naik Kelas” ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Kemenkop UKM) และ SMESCO พร้อมด้วยการสนับสนุนจาก Google อินโดนีเซีย และ Youtube โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการดิจิทัลและการเติบโตของ MSME อินโดนีเซียให้สูงขึ้น โดยรวมแล้ว โครงการอบรม “UMKM Naik Kelas” มีเป้าหมายผู้เข้าร่วม 1,500 รายจากทั่วประเทศอินโดนีเซีย.

ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2018 Evermos ในฐานะบริษัทบริการทางการค้า ได้อุทิศตนเพื่อส่งเสริมพลังให้กับพัน ๆ SME และผู้ตลาดสินค้าออนไลน์ (Imers) หรือผู้ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะผ่านหน่วยธุรกิจ Everpro ของตน ความร่วมมือระหว่าง Evermos ผ่าน Everpro และ SMESCO อินโดนีเซีย เป็นการเคลื่อนไหวทางยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของ Evermos ในการพัฒนาระบบนิเวศน์ธุรกิจระดับท้องถิ่น.

Azlan Indra ผู้ร่วมก่อตั้ง Everpro กล่าวว่า “Everpro ซึ่งได้พยายามส่งเสริมพลังให้กับพัน ๆ SME และผู้ตลาดสินค้าออนไลน์ (Imers) ตั้งแต่แรกเริ่ม ยินดีต้อนรับความร่วมมือนี้ เรามุ่งมั่นให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ไม่ใช่เพียงด้านการให้คําแนะนําด้านการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณสมบัติการสร้างหน้าลงทะเบียนของ Everpro ซึ่งทําให้ SME สามารถสร้างเว็บไซต์ของตนเองได้โดยไม่ต้องใช้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม”

Lyco Adhi Purwoko หัวหน้าทีมผลิตภัณฑ์ของ Everpro อธิบายในข้อความต้อนรับว่า “ทีมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Everpro ได้ทําการศึกษาวิจัยโดยตรงกับผู้เล่น SME เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์หรือคุณสมบัติที่สร้างขึ้นนั้นเป็นจริงสามารถอํานวยความสะดวกและแก้ปัญหาให้กับ SME ในการสร้างหน้าลงทะเบียนได้ในเวลาไม่ถึง 15 นาที”

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ในการอบรม “UMKM Naik Kelas” ที่กรุงจาการ์ตา 150 ผู้เข้าร่วม SME ที่ได้รับการคัดเลือกได้รับการนําอบรมโดยตรงจาก Rusdita Bazarrudin หัวหน้าทีมชุมชนและการตลาดของ Everpro ผู้เข้าร่วมได้รับการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติจริงพร้อมด้วยเมนเตอร์และผู้สอน ในการสร้างสื่อดิจิทัลเช่นเว็บไซต์หรือหน้าลงทะเบียน และทักษะในการเขียนบทความและสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งเว็บไซต