2024-02-06

Hikvision เข้าร่วม United Nations Global Compact

By Abdul

(SeaPRwire) –   HANGZHOU, China, กุมภาพันธ์ 6, 2024 — Hikvision ได้ประกาศว่ามีการร่วมกับกติกาสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (UNGC) กติกานี้เป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเป็นพลเมืองขององค์กร Hikvision ได้ร่วมกับบริษัทมากกว่า 20,000 แห่งและผู้เข้าร่วมที่ไม่ใช่ธุรกิจ 3,800 แห่งที่ได้ยอมรับหลักการ 10 ข้อของ UN Global Compact เช่นกัน

ระหว่างหลายปีที่ผ่านมา Hikvision ได้ทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อนําความเข้าใจของเราเกี่ยวกับ “เทคโนโลยีเพื่อสังคม” ไปปฏิบัติ และดําเนินกิจการอย่างยั่งยืนมากขึ้น การเข้าร่วม UNGC ถือเป็นก้าวสําคัญอีกก้าวหนึ่งเพื่อปฏิบัติตามความรับผิดชอบระดับโลกของเรา และเพิ่มความโปร่งใส

Hikvision Joins the United Nations Global Compact
Hikvision Joins the United Nations Global Compact

โครงการส่งเสริมให้บริษัทบูรณาการหลักการ 10 ข้อเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเข้ากับกลยุทธ์และการดําเนินงาน และมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)

Hikvision บูรณาการหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ากับการดําเนินงานธุรกิจ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่นําการอุตสาหกรรม เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรมในการดําเนินการทัศนศาสตร์ดิจิทัล เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสังคม และเร่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราภูมิใจที่เห็นเทคโนโลยีของ Hikvision สามารถช่วยเหลือในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ํา ป้องกันไฟป่า และจัดการนิเวศน์ของแม่น้ําและทะเลสาบได้

Hikvision มุ่งมั่นที่จะเพิ่มความรับผิดชอบให้มากขึ้น ดําเนินการปรับปรุงการกํากับดูแลอย่างต่อเนื่อง และดําเนินการเพื่อการผลิตที่มีคาร์บอนต่ํา การดําเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการดูแลพนักงาน

Hikvision เชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถมีบทบาทสําคัญในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและธรรมชาติ โดยมีความคิดนี้ในใจ เราได้เริ่มโครงการ (Sustainability through Technology, Action for Responsibility) เพื่อสังคม เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม จนถึงปัจจุบัน เราได้ร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรมากกว่า 20 แห่ง

Hikvision มุ่งมั่นที่จะกลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่ได้รับความเคารพ เราจะยึดมั่นนโยบายและปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทดําเนินการอย่างรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่คุณค่า เราจะยังคงศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการกํากับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างผลกระทบในเชิงบวกผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยี และเราจะยังคงร่วมมือกับ UNGC ในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

สําหรับรายงานด้านความยั่งยืนของ Hikvision ล่าสุด โปรดคลิก

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ