2024-01-24

New Oriental Announces Results for the Second Fiscal Quarter Ended November 30, 2023

By Abdul

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, วันที่ 24 มกราคม 2567 — New Oriental Education & Technology Group Inc. (บริษัท “New Oriental”) (NYSE: EDU/ 9901.SEHK) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการศึกษาเอกชนใน ประเทศจีน ได้ประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินสําหรับไตรมาสที่สองของปีบัญชีที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นไตรมาสที่สองของปีบัญชี 2567 ของ New Oriental.

สรุปผลการดําเนินงานทางการเงินสําหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

  • รายได้รวมเพิ่มขึ้น 36.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 869.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สําหรับไตรมาสที่สองของปีบัญชี 2567.
  • กําไรจากการดําเนินงานอยู่ที่ 21.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สําหรับไตรมาสที่สองของปีบัญชี 2567 เมื่อเทียบกับขาดทุน 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีบัญชีก่อนหน้า.
  • กําไรสุทธิที่เป็นของ New Oriental เพิ่มขึ้น 4,007.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 30.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สําหรับไตรมาสที่สองของปีบัญชี 2567.

สรุปผลการดําเนินงานสําคัญ

(ในพันดอลลาร์สหรัฐฯ ยกเว้นข้อมูลเงินปันผลต่อหุ้นกู้(1))

ไตรมาสที่ 2 ปีบัญชี 2567

ไตรมาสที่ 2 ปีบัญชี 2566

% การเปลี่ยนแปลง

รายได้รวม

869,600

638,214

36.3%

กําไรจากการดําเนินงาน

21,342

(2,488)

957.8%

กําไรจากการดําเนินงานไม่รวมรายการพิเศษ(2)(3)

50,902

16,303

212.2%

กําไรสุทธิที่เป็นของ New Oriental

30,066

732

4,007.4%

กําไรสุทธิไม่รวมรายการพิเศษของ New Oriental(2)(3)

50,158

17,750

182.6%

กําไรต่อหุ้นกู้ขั้นพื้นฐานที่เป็นของ New Oriental

0.18

0.00

4,092.1%

กําไรต่อหุ้นกู้เจือจางที่เป็นของ New Oriental

0.18

0.00

7,174.3%

กําไรต่อหุ้นกู้ขั้นพื้นฐานไม่รวมรายการพิเศษของ New Oriental
(2)(3)(4)

0.30

0.11

188.4%

กําไรต่อหุ้นกู้เจือจางไม่รวมรายการพิเศษของ New Oriental
(2)(3)(4)

0.29

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ