2024-01-26

SU Group Holdings Limited ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นติดต่อครั้งแรก

By Abdul

(SeaPRwire) –   ฮ่องกง, วันที่ 26 มกราคม 2567 — SU Group Holdings Limited (Nasdaq: SUGP) (“SU Group” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทด้านบริการวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในฮ่องกง ได้ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นติดต่อครั้งแรก (IPO) จํานวน 1,250,000 หุ้นปกติ ราคาต่อหุ้น 4 ดอลลาร์สหรัฐ

รายได้สุทธิที่ได้รับจาก SU Group จากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้เท่ากับ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหักค่าตอบแทนผู้จัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

บริษัทคาดว่าจะใช้เงินสุทธิจากการขายหุ้นเพื่อขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมบริการวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง พัฒนาความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “SUNGATE” เพิ่มบริการรักษาความปลอดภัย ปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการขยายตัว ขยายบริการอบรมอาชีพที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาตนเองให้แข็งแกร่งขึ้นในอุตสาหกรรมบริการความมั่นคง

The Benchmark Company, LLC เป็นผู้จัดการจัดจําหน่ายหลักสําหรับการเสนอขายหุ้นครั้งนี้

เกี่ยวกับ SU Group Holdings Limited

SU Group (Nasdaq: SUGP) เป็นบริษัทด้านบริการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงซึ่งให้บริการหลักเกี่ยวกับบริการวิศวกรรมด้านความมั่นคง บริการรักษาความปลอดภัย และบริการอบรมอาชีพที่เกี่ยวข้องในฮ่องกง ผ่านบริษัทย่อย SU Group ได้ให้บริการครบวงจรแก่ลูกค้าผ่านการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบความมั่นคงสําหรับโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงการพัฒนาของลูกค้าเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษแล้ว โดยระบบความมั่นคงที่ SU Group ให้บริการนั้นรวมถึงระบบตรวจจับภัยคุกคาม ระบบควบคุมการจราจรและผู้เดินทาง และระบบไฟฟ้าความดันต่ํา ในภาคเอกชนและภาครัฐรวมถึงอาคารพาณิชย์ สถานที่ราชการ และอาคารพักอาศัยในฮ่องกง

ข้อความที่เป็นอนาคต

ข้อความบางข้อในการประกาศข่าวนี้เป็นข้อความที่เป็นอนาคต รวมถึงการคาดการณ์การใช้เงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้น ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเงินสุทธิจะใช้ตามที่ระบุไว้ เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจทําให้ผลลัพธ์แตกต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะปรับปรุงข้อความที่เป็นอนาคตเหล่านี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนด

ติดต่อ:
Global IR Partners
นายเดวิด พาสควาเล
โทรศัพท์: +1 914-337-8801
อีเมล:

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ