2024-02-06

YungChing Realty Group ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์อสังหาริมทรัพย์ในไต้หวันด้วยแพลตฟอร์มการขายร่วมกันของเอเยนต์อสังหาริมทรัพย์

By Abdul

(SeaPRwire) –   สิงคโปร์, กุมภาพันธ์ 5, 2567 — เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆ ของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ YungChing Realty Group เปิดตัว “แพลตฟอร์มการขายร่วมกันของเอเยนต์อสังหาริมทรัพย์” ซึ่งได้รับรางวัลในงาน International Innovation Awards (IIA) 2566 ภายใต้หมวดบริการและการแก้ปัญหา งานนี้จัดขึ้นโดย Enterprise Asia ณ ไทเป ประเทศไต้หวัน ตามด้วยการประชุมสุดยอดนวัตกรรมระหว่างประเทศ (IIS) 2566 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่อองค์กรแห่งอนาคต” การประชุมนี้เป็นเวทีโลกให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติแบ่งปันมุมมองและกลยุทธ์ และนํามาซึ่งการคิดนวัตกรรมธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงผลกระทบทางบวกต่อสังคมและโลกของเรา

ตั้งแต่เปิดตัว “แพลตฟอร์มการขายร่วมกันของเอเยนต์อสังหาริมทรัพย์” ของ YungChing Realty Group ซึ่งได้รับรางวัลนี้แล้ว จํานวนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านการร่วมมือเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 40 แพลตฟอร์มนี้อํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ การร่วมกันชมอสังหาริมทรัพย์ และการอํานวยความสะดวกในการซื้อขาย เพื่อให้เอเยนต์ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือของกันและกัน ทําให้พ้นจากสถานการณ์ “แบ่งกันเป็นศูนย์” เพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เสริมสร้างความร่วมมืออย่างมีคุณภาพ และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

เกี่ยวกับ Enterprise Asia
Enterprise Asia เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรที่มุ่งสร้างภูมิภาค เอเชีย ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนและก้าวหน้า สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม

เกี่ยวกับ International Innovation Awards
International Innovation Awards (IIA) เป็นโปรแกรมการยอมรับนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมประจําปี ซึ่งมุ่งยกย่องนวัตกรรมที่โดดเด่น และส่งเสริมให้องค์กรยังคงลงทุนในนวัตกรรมต่อไป สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม

เกี่ยวกับ International Innovation Summit
International Innovation Summit (IIS) เป็นการประชุมสุดยอดประจําปีที่ให้เวทีโลกที่แสนสมบูรณ์แบบด้วยมุมมองนวัตกรรมล่าสุดและโอกาสในการสร้างเครือข่ายสําหรับชุมชนผู้บริหารระดับสูง นักประดิษฐ์ และผู้นําทางความคิดที่รับผิดชอบสร้างนวัตกรรมและการเจริญเติบโตในองค์กรของตน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ