2023-11-02

การประกาศชื่อใหม่ของ CETF โดย DriveWealth

By Beam

ชื่อใหม่ของ ETF สะท้อนการเปลี่ยนแปลงชื่อดัชนีโดย ICE

นครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก 1 พฤศจิกายน 2566  –  DriveWealth, LLC บริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับโลกและผู้บุกเบิกการลงทุนแบบแบ่งส่วน ได้ประกาศว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน DriveWealth ETF Trust ได้ลงมติเปลี่ยนชื่อ DriveWealth ICE 100 Index ETF เป็น DriveWealth NYSE 100 Index ETF (Ticker: CETF) มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ประมาณ 3 พฤศจิกายน 2566

การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก ICE Data Indices, LLC ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อดัชนี ICE DriveWealth 100 Index เป็น NYSE DriveWealth 100 Index CETF เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนแรกที่สร้างขึ้นจากดัชนี NYSE DriveWealth 100 Index ซึ่งใช้วิธีการเฉพาะตัวในการเลือก 100 หุ้นยูเอสที่ลงทะเบียนตามขนาด ความคล่องตัว และผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง

CETF ติดตามดัชนี NYSE DriveWealth 100 Index ซึ่งดําเนินการโดย ICE Data Indices, LLC ซึ่งมีสิทธิใช้วิธีการบางอย่างจาก DriveWealth CETF เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถลงทุนอย่างต่อเนื่องใน 100 ETF ยูเอสที่ดีที่สุด ดัชนีจะปรับตัวใหม่ทุกไตรมาส

กลยุทธการลงทุนและสัญลักษณ์การซื้อขาย CETF จะไม่เปลี่ยนแปลง และ ETF จะยังคงซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน รวมถึงวิธีการของดัชนี โปรดเยี่ยมชมหน้า ETF บนเว็บไซต์สาธารณะของเรา: https://www.drivewealth.com/advisory/etf.


ก่อนลงทุน โปรดพิจารณาอย่างรอบคอบวัตถุประสงค์การลงทุน ความเสี่ยง ค่าใช้จ่าย และผลตอบแทนของกองทุน ข้อมูลดังกล่าวระบุไว้ในเอกสารอธิบายสินค้า หรือสรุปเอกสารอธิบายสินค้า ที่ www.drivewealth.com/advisory/dwi-us100 โปรดอ่านอย่างรอบคอบก่อนลงทุน

ผู้จัดจําหน่าย: Foreside Fund Service, LLC. Foreside Fund Services ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดที่กล่าวถึง

ความเสี่ยงสําคัญ
การลงทุนมีความเสี่ยงรวมถึงการสูญเสียเงินตัวหลัก ไม่มีการรับประกันว่ากองทุนจะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนจะลงทุนใน ETF อื่นๆ โดยตรง และจะต้องเผชิญความเสี่ยงของกองทุนเหล่านั้น หุ้นมีความผันผวนมากกว่าสินทรัพย์ชนิดอื่น หากกองทุนไม่ได้ทําซ้ําดัชนีอย่างเต็มที่ อาจไม่ได้ผลตามที่ตั้งใจ

ไม่มีการรับประกันว่า กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนจะประสบความสําเร็จ ในการจัดการกองทุน ผู้จัดการกองทุนจะว่าจ้างผู้จัดการลงทุนรายอื่นเพื่อตัดสินใจลงทุนส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของกองทุน มีความเสี่ยงที่ผู้จัดการกองทุนอาจไม่สามารถระบุและรักษาผู้จัดการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงกว่าผู้จัดการลงทุนรายอื่นได้

ไม่สามารถลงทุนโดยตรงในดัชนีได้ การกระจายความเสี่ยงไม่สามารถลบล้างความเสี่ยงของการสูญเสียได้

เกี่ยวกับ DriveWealth
DriveWealth, บริษัทเทคโนโลยีการลงทุนและผู้บุกเบิกการซื้อขายหุ้นแบบแบ่งส่วนทั่วโลก เป็นบริษัทวิสัยทัศน์ที่มอบโอกาสให้กับพันธมิตรมากกว่า 100 แห่งทั่วโลกในการมีส่วนร่วมกับลูกค้า โดยนําตลาดมาอยู่ในฝ่ามือของพวกเขา เราเชื่อว่าอนาคตจะเป็นการลงทุนแบบแบ่งส่วน รายรับ และมือถือ อุปกรณ์มือถือทุกเครื่องควรเป็นประตูสู่การเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนและบริการทางการเงินสําหรับพลเมือง