2023-11-03

การประชุมลงทุนทวีปแอฟริกามีพลังมากขึ้นด้วยการเข้าร่วมที่หลากหลาย

By Beam

Trans Africa Investment Summit brings together diverse community

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาระหว่างทวีปแอฟริกาและชุมชนชาวแอฟริกาที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ

เอนเต็บเบ, เซ็นตรัล พฤศจิกายน 2, 2023  – การประชุมสุดยอดการลงทุนทรานส์แอฟริกาคาดว่าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมอันเดอริตา บีช ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบวิกตอเรียในเอนเต็บเบ ประเทศอูกันดา ด้วยรายชื่อประเทศผู้เข้าร่วมและรายชื่อวิทยากรที่น่าตื่นเต้น การประชุมครั้งนี้มั่นใจว่าจะเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม ความร่วมมือ และโอกาสการลงทุน

ณ ปัจจุบัน การประชุมสุดยอดการลงทุนทรานส์แอฟริกาได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นสากลอย่างแท้จริง รายชื่อประเทศที่ยืนยันเข้าร่วมแล้วประกอบด้วย อูกันดา สหรัฐอเมริกา กานา ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก กาบอง กาเมอรูน แคนาดา รวันดา เคนยา บูรุนดี มาดากัสการ์ อินโดนีเซีย อินเดีย ซิมบับเว ซัมเบีย แนมิเบีย สหราชอาณาจักร เซาท์ซูดาน เยเมน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แทนซาเนีย มาลาวี แองโกลา และสวีเดน

หัวข้อหลักของการประชุมคือ “ทรานส์แอฟริกา: ส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาระหว่างทวีปแอฟริกาและชุมชนชาวแอฟริกาที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ” การประชุมมีเป้าหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศในทวีปแอฟริกาและทั่วโลก โดยจัดให้มีแพลตฟอร์มเครือข่ายทางกายภาพเพื่อเชื่อมโยงกับลูกค้าและคู่ค้าศักยภาพ และดึงดูดโอกาสการลงทุนเพื่อการเติบโตของธุรกิจ

เจ้าภาพโดย Pilot International:

Pilot International นําโดยประธานรอบินาห์ นันยุนจา นักธุรกิจหญิงชาวอูกันดาผู้มีชื่อเสียงจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งเป็นปีที่สองติดต่อกันที่อูกันดาได้รับเลือกให้เป็นประเทศเจ้าภาพ ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของประเทศในฐานะศูนย์กลางธุรกิจและการลงทุนภูมิภาค

สาขาธุรกิจที่เข้าร่วม:

การประชุมสุดยอดการลงทุนทรานส์แอฟริกาจะครอบคลุมสาขาธุรกิจหลากหลาย รวมถึงพลังงานทดแทน พลังงานสะอาด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลงทุนข้ามทวีป การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ บริการที่ปรึกษาธุรกิจ การทําเหมืองแร่ น้ํามันและก๊าซ การประกันภัย การให้สินเชื่อสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน การนําวิถี ธุรกิจสตาร์ทอัพ การค้าข้ามพรมแดนและระหว่างประเทศ การค้าอิเล็กทรอนิกส์ การตลาด การสร้างแบรนด์ การท่องเที่ยว กีฬา การขนส่ง การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และกฎหมายกรอบการลงทุน สิทธิบัตร

วิทยากรและหัวข้อสําคัญ:

การประชุมจะมีการบรรยายเชิงวิชาการที่น่าสนใจ รวมถึงพิธีเปิดโดยมีวิทยากรหลักเช่น เฮอร์รอยัลไฮเนสควีนอาเมียนาตาแห่งกานา เฮอร์รอยัลไฮเนสซิลเวีย นักกาเกเรกา ควีนแห่งบูกันดา และผู้นําชั้นนําอื่นๆ

ในหัวข้อ “พลังงานทดแทนและการทําเหมือง” นักวิชาการจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนเพื่อพลังงานแอฟริกา ปัญหาที