2023-11-01

การเดินทางเจเนียสเปิดตัว Geni-us แหล่งข้อมูลการวางแผนการเดินทางที่ดีที่สุดในอนาคต

By Beam

หลังจากการเปิดตัว SpotQuest ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลสถานที่ชั้นนําสําหรับธุรกิจการบริการที่พัก TravelGenius ขยายเทคโนโลยีของตนไปยังผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกคนในที่เดียว

ดูไบ สหร�าชอาหรับเอมิเรตส์ 31 ตุลาคม 2566  – TravelGenius Pte Ltd ประกาศเปิดตัว Geni-us เครื่องมือค้นหาการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนําเสนอข้อเสนอแนะและแผนการเดินทางที่มีความหมาย ตรงประเด็น และส่วนตัวตามความต้องการประสบการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยว แพลตฟอร์มการวางแผนการเดินทางและการค้นพบบนแผนที่นี้ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพื่อเข้าใจเจตนาการเดินทางของผู้คน พร้อมการค้นหาแบบไม่ใช้ภาษาตายตัว ตอบคําถามสําคัญของนักท่องเที่ยวได้ทั้งหมดในการค้นหาเดียว และช่วยหาพื้นที่ที่พักที่ดีที่สุด เปรียบเสมือนตัวแทนการท่องเที่ยวของผู้ใช้ บริการทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแพลตฟอร์ม Geni-us.ai, ซึ่งเปิดตัวในรูปแบบทดลอง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแปลงความต้องการท่องเที่ยวเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าได้อย่างง่ายดาย

ตามการเปิดตัว SpotQuest เมื่อไม่นานมานี้ เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลสถานที่ชั้นนําสําหรับธุรกิจการบริการที่พัก TravelGenius กําลังนํายุคใหม่ของนวัตกรรมที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางมาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว TravelGenius เสนอแพลตฟอร์มข้อมูลสถานที่ที่พัฒนาเป็นพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเดินทาง โดยใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาษาธรรมชาติและเสียงขั้นสูง พร้อมความสามารถในการแผนที่ชั้นนํา ทําให้ TravelGenius เป็นทางเลือกครบวงจรสําหรับความต้องการหลากหลายของธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ รีสอร์ท ร้านอาหาร นักท่องเที่ยว และสถานที่ต่างๆ พร้อมเสนอวิธีการที่แตกต่างในโลกการเดินทาง

ฮันเนส บอส ผู้ก่อตั้ง TravelGenius เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการที่พักมากกว่ายี่สิบปี เข้าใจปัญหาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเคยต้องการที่จะทําให้การทํางานในอุตสาหกรรมง่ายขึ้น รวมถึงการวางแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยว

ด้วยเหตุนี้ เขาจึงสร้าง Geni-us ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแรกที่นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ โดยแพลตฟอร์มจะตอบคําถามสําคัญของการเดินทางได้แก่ “ทําอะไร”, “เมื่อไร”, “ไปที่ไหน (สถานที่หลัก)”, “อยู่ที่ไหน (พื้นที่/ที่ตั้ง)”, “เดินทางอย่างไร” รวมอยู่ในส่วนตัวเดียวกัน

Geni-us เป็นแพลตฟอร์มข้อเสนอแนะการเดินทางเพียงแห่งเดียวที่สามารถประมวลผลคําถามการค้นหาแผนการเดินทางของผู้ใช้และแปลความหมายพร้อมกัน พร้อมรวมเอาหลายพันแหล่งข้อมูลการเดินทาง รีวิวที่พัก ผังแผนการเดินทาง และเนื้อหาที่รวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประหยัดเวลาการวางแผนของนักท่องเที่ยว และทําให้ประสบการณ์การเดินทางตรงกับความต้องการ

ซาชิน เชาฮาน ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอเทคโนโลยีของ TravelGenius กล่าวว่า “ที่ Geni-us เราได้พัฒนาชั้นข้อมูลประสบการณ์การเดินทางขึ้น โดยเก็บข้อมูลจุดส