2021-03-31

ก.ล.ต. สหรัฐฯ กล่าวหาว่า Ripple ยังคงปิดบัง “ข้อเท็จจริงที่สำคัญ”

By Natcha

นาย Jorge Tenreiro ทนายความอาวุโสของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาอ้างว่า คำขอปิดผนึกของ Ripple นั้นเป็น “ปัญหา” อ้างอิงตามจดหมายถึงผู้พิพากษาผู้พิพากษา Sarah Netburn ในฉบับวันที่ 30 มีนาคม

จดหมายดังกล่าวเขียนระบุว่า Ripple พยายาม “ปิดบังข้อเท็จจริงที่สำคัญ” ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ :

“Ripple ต้องการที่จะปกปิดข้อเท็จจริงที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้จากนักลงทุนและเน้นย้ำถึงความจำเป็นสำหรับข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้คุ้มครองนักลงทุนที่กำหนดโดยบทบัญญัติการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933”

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Ripple ได้เรียกร้องให้ผู้พิพากษาเก็บเอกสารของพวกเขาบางส่วนไว้ภายใต้ตราประทับ เนื่องจากมี “ข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นส่วนตัว” ที่ไม่เคยเปิดเผยต่อนักลงทุนมาก่อน อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต.สหรัฐฯ แย้งว่าคำขอดังกล่าวนั้น “ขัดแย้ง” กับหลักการเข้าถึงของสาธารณะ

Ripple เข้าใจว่า XRP นั้นไม่เหมือนกับ Bitcoin  

ตามรายงานในวันนี้ Ripple ได้ยื่นคำร้องเพื่อบีบบังคับให้ทางก.ล.ต.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin และ Ethereum โดยระบุว่าพื้นฐานของเหรียญ XRP นั้นไม่ได้แตกต่างไปจาก Bitcoin และ Ethereum ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจของก.ล.ต.

หน่วยงานก.ล.ต.ได้รับอีเมลภายในระหว่าง Ripple กับนักลงทุน โดยเจาะลึกถึงความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง XRP และ Bitcoin :

“อีเมลฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงการถกเถียงกันระหว่าง Ripple และนักลงทุนเกี่ยวกับความแตกต่างอย่างหนึ่งระหว่าง XRP และ Bitcoin (เครือข่าย Ripple นั้นขึ้นอยู่กับความพยายามของ Ripple ซึ่งเป็นผู้ถือ XRP รายใหญ่ที่สุดเพียงรายเดียว)”