2021-05-04

ก.ล.ต. สหรัฐฯ ขู่ดำเนินคดีแฟน ๆ XRP หากมาแทรกแซงคดี

By Natcha

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ กำลังพยายามป้องกันไม่ให้นักลงทุน XRP เข้าแทรกแซงในคดีของ Ripple 

โดยทางสำนักงาน ก.ล.ต.ระบุว่า ผู้เคลื่อนไหวกำลังบังคับให้มีการดำเนินการตามข้อเรียกร้องของพวกเขา ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงาน :

“ผู้เคลื่อนไหวกำลังบังคับให้สำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินคดีกับนักลงทุน XRP ในตลาดรองแต่ละราย ”

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังกล่าวยืนยันด้วยว่าผู้เคลื่อนไหวจะไม่ได้รับการผ่อนปรนหรืออนุญาตใด ๆ จากกระดานแลกเปลี่ยนที่ระงับการซื้อขายเหรียญ XRP เนื่องจากพวกเขาไม่ได้เป็นคู่สัญญาในคดีนี้

ไม่มีอะไรใหม่  

ก.ล.ต. อ้างว่าผู้เคลื่อนไหวไม่ได้นำข้อโต้แย้งใหม่ ๆ มาใช้ในการต่อสู้คดี แต่พวกเขาทำเพียงแค่คัดลอกข้อมูลทั้งหมดที่ Ripple ได้มีการสร้างเอาไว้แล้วเท่านั้น

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังระบุด้วยว่า นักลงทุน XRP กำลังพยายามเริ่ม “สงครามเย็น” กับหน่วยงานของรัฐเพื่อเปิดโปงการทุจริตของพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้นทนายความ John Deaton ซึ่งเป็นตัวแทนของนักลงทุน XRP ยังพยายามเพิ่มอิทธิพลบน Twitter ของเขาอีกด้วย

Ripple ต้องการให้นักลงทุน XRP เข้ามาแทรกแซงคดี

อย่างไรก็ตาม Ripple ได้เขียนระบุว่า ผู้เคลื่อนไหวนั้นควรได้รับอนุญาตเพื่อให้เข้ามาแทรกแซงในคดีนี้ เนื่องจากพวกเขามีส่วนได้ส่วนเสีย “ที่ชัดเจนและแตกต่างกัน” ในสถานะการกำกับดูแลของ XRP