2023-11-07

คู่มือการฝึกฝน NID Studio Test: คําแนะนําสําหรับนักออกแบบรุ่นใหม่

By Beam

NID Coaching BRDS

NID Coaching | NID Entrance Exam Coaching & NID Studio Test | BRDS

กรุงเทพฯ, ไทย 7 พฤศจิกายน 2566  – หากคุณเป็นนักออกแบบที่กําลังมองหาการเข้าศึกษาต่อที่สถาบันการออกแบบชั้นนําของประเทศอย่างสถาบันการออกแบบแห่งชาติ (NID) คุณน่าจะตระหนักถึงขั้นตอนการรับสมัครที่เข้มงวดแล้ว สถาบัน NID เป็นที่รู้จักกันดีด้วยโปรแกรมการออกแบบที่เป็นเลิศ และการสอบคัดเลือกที่ยากมากในการเข้าศึกษาต่อ ซึ่งรวมถึงการทดสอบสตูดิโอของ NID บทความนี้จะพาท่านเข้าใจความสําคัญของการทดสอบสตูดิโอของ NID และให้คําแนะนําที่มีค่าสําหรับผู้ที่กําลังมองหาการเข้าศึกษาต่อที่สถาบันนี้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ NID และการทดสอบสตูดิโอ

NID ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2501 ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากโปรแกรมการออกแบบที่น่าสนใจ NID เปิดสอนในระดับปริญญาตรี (B.Des), ปริญญาโท (M.Des) และประกาศนียบัตรบัณฑิต (GDPD) การรับสมัครประกอบด้วยขั้นตอน 2 ขั้นตอนคือ การสอบคัดเลือกรอบต้น (NID Design Aptitude Test: DAT Prelims) และการทดสอบสตูดิโอและสัมภาษณ์ส่วนตัว (NID Studio Test and Personal Interview: PI)

การทดสอบสตูดิโอของ NID เป็นสิ่งที่แตกต่างจากสถาบันอื่น ๆ เนื่องจากเป็นการทดสอบแบบมืออาชีพซึ่งประเมินความสร้างสรรค์ ความคิดออกแบบ ทักษะในการแก้ไขปัญหา และความสามารถในการแสดงแนวคิดผ่านทางภาพ การทดสอบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงของ NID และเป็นสิ่งที่มีน้ําหนักสําคัญในการคัดเลือกผู้สมัคร

คําแนะนําในการสอบผ่านการทดสอบสตูดิโอของ NID

การสอบผ่านการทดสอบสตูดิโอของ NID ต้องอาศัยการเตรียมตัวอย่างรอบคอบ ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบ ดังนั้นมีคําแนะนําบางประการดังต่อไปนี้:

เข้าใจรูปแบบการทดสอบ: ศึกษารูปแบบของการทดสอบสตูดิโอของ NID ซึ่งปกติจะประกอบด้วยหลายรอบ โดยจะได้รับปัญหาการออกแบบเพื่อแก้ไข

ฝึกฝนทักษะการวาดภาพ: พัฒนาทักษะการวาดภาพเนื่องจากเป็นสิ่งสําคัญในการออกแบบ คุณต้องสามารถสื่อแนวคิดได้อย่างรวดเร็วผ่านการวาดภาพ

เรียนรู้การจัดการเวลา: การทดสอบสตูดิโอของ NID มีข้อจํากัดเวลา ฝึกฝนการจัดการเวลาให้ดีจะช่วยให้คุณสามารถทํางานได้ภายในเวลาที่กําหนด

แก้ปัญหาตัวอย่าง: หาตัวอย่างปัญหาการทดสอบสตูดิโอของ NID และฝึกปฏิบัติเพื่อเข้าใจปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

วิเคราะห์อย่างวิจารณ์: พัฒนาทักษะการคิดอย่างวิจารณ์และวิเคราะห์ คุณต้องสามารถเข้าใจปัญหาออกแบบอย่างลึกซึ้ง แยกแยะความต้องการของผู้ใช้ และสร้างสรรค์แนวคิดเพื่อแก้ปัญหา

ทีมงาน: การทดสอบสตูดิโออาจมีงานทีม ฝึกฝนทักษะการทํางานร่วมกัน การฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการร่วมกันออกแบบ

พอร์ตโฟลิโอ: เริ่มสร้างผลงานด้านออกแบบเพื่อแสดงความสามารถ รวมถึงภาพวาด แบบจําลอง และโปรโตไทป์

รักษาความทันสมัย: ติดตามเทรนด์ นวัตกรรม และเรื่องราวปัจจุบันในวงการออกแบบ

ฝึกปฏิบัติจริง: ฝึกปฏิบัติการทดสอบจริง เพื่อสร้างความมั่นใจและปรับปรุงวิธีการ