2023-10-27

นิตยสารธุรกิจยุโรปพบกับประธานและซีอีโอกลุ่มบริษัท Petra Group – Vinod Sekhar

By Beam
vinod 3

European Business ได้พูดคุยกับประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Petra Group ดร. วินอด เสคาร์ เช่นเดียวกับประธานของ Vinod Sekhar Trust และผู้ก่อตั้ง Vinod Sekhar Foundation

ลอนดอน สหราชอาณาจักร วันที่ 27 ตุลาคม 2566  – Petra Group ภายใต้การนําของซีอีโอ วินอด เสคาร์ กําลังนําทางยุคใหม่ของความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านหลักการของทุนนิยมสังคมและความยั่งยืนที่ปฏิบัติได้จริง

ทุนนิยมสังคม ซึ่งเป็นปรัชญาที่พยายามบูรณาการค่านิยมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ากับการดําเนินงานธุรกิจ อยู่ในแก่นของพันธกิจของ Petra Group วินอด เสคาร์ เชื่อว่ากําไรและความรับผิดชอบต่อสังคมไม่จําเป็นต้องเป็นปฏิปักษ์กัน แต่สามารถประสานสัมพันธ์กันได้อย่างยั่งยืน

ความยั่งยืนที่ปฏิบัติได้จริงเป็นอีกหลักการนําของที่วินอด เสคาร์ และ Petra Group ยึดถือ ซึ่งหมายถึงการดําเนินการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบจนถึงการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตามคําพูดของท่านเสคาร์ “ความมุ่งมั่นของเราในเรื่องทุนนิยมสังคมและความยั่งยืนที่ปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่แค่กลยุทธ์ทางธุรกิจ แต่เป็นหน้าที่ทางจริยธรรม เราเชื่อว่าธุรกิจสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อสังคมได้ และเราตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นําในการเคลื่อนไหวนี้”

ภายใต้การนําของวินอด เสคาร์ Petra Group กําลังพิสูจน์ให้เห็นว่าหลักการของทุนนิยมสังคมและความยั่งยืนที่ปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่แต่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม แต่ยังเป็นสูตรสําหรับความสําเร็จระยะยาวทางธุรกิจด้วย

ติดต่อสื่อ

nst publishing ltd

*****@europeanbusinessmagazine.com

07793027421

flat b to f, 26 LEWIN ROAD

Home

แหล่งข้อมูล :petra group