2023-11-05

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจและเมนเตอร์ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง Clive Enever ได้ออกหนังสือ “Business Wisdom: Strategies for Success”

By Beam
Business Wisdom Book Images

คู่มือสําหรับนักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูง

เบนดิโก้ รัฐวิกตอเรีย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566  – ไคลฟ์ อีเนเวอร์ ที่ปรึกษาธุรกิจและเมนเตอร์ที่ได้รับการยกย่องสูงสุด ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการเป็นเมนเตอร์ให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กทั่วออสเตรเลีย ได้ออกหนังสือใหม่ “Business Wisdom: Strategies for Success” ซึ่งเป็นคู่มือที่ครอบคลุมสําหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารธุรกิจที่ต้องการพาธุรกิจไปสู่ระดับที่สูงขึ้น.

ในฐานะเจ้าของธุรกิจเอง ไคลฟ์เข้าใจถึงความตื่นเต้นและความท้าทายของการมีธุรกิจของตนเองและเป็นผู้นําของทีม – ขนาดเล็กหรือใหญ่

เขาทํางานร่วมกับเจ้าของบริษัทและทีมของพวกเขาเพื่อพัฒนาธุรกิจและบรรลุเป้าหมายผ่านการให้คําปรึกษาและการเป็นเมนเตอร์ของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการขาย การตลาด และกลยุทธ์ธุรกิจ ไคลฟ์จะปรับแต่งวิธีการของเขาให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แน่นอนผ่านการเป็นเมนเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ

“Business Wisdom: Strategies for Success” จะให้ผู้อ่านได้รับความรู้และกลยุทธ์ที่มาจากประสบการณ์อันกว้างขวางของไคลฟ์เกี่ยวกับสิ่งที่ทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ

หนังสือครอบคลุมเรื่องสําคัญเช่น การวางแผนธุรกิจ การมีส่วนร่วมของลูกค้า การนํา การจัดการเวลา การบรรเทาความเสี่ยง และการเติบโต ผู้อ่านจะพบคําแนะนําที่เป็นประจักษ์ อุปกรณ์ และกิจกรรมเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของตนขณะที่ยังคงมีความสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวและความฝันของพวกเขา

ไคลฟ์มุ่งมั่นที่จะเห็นลูกคนของเขาปรับปรุงธุรกิจผ่านการวางแผนและการแก้ปัญหาความผิดพลาด เขาทํางานร่วมกับลูกค้าของเขาเพื่อเสนอแผนทางที่ปรับแต่งได้สําหรับความสําเร็จทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต

รูปแบบการพูดของเขาที่เป็นมิตรแต่ตรงไปตรงมาทําให้เขาเป็นเมนเตอร์และผู้วิจารณ์ธุรกิจขนาดเล็กที่มีค่าสูง ไคลฟ์ทํางานกับธุรกิจของทุกขนาดเพื่อช่วยให้พวกเขาดึงดูดลูกค้ามากขึ้น ขยายกําไร ปรับปรุงการวางแผนธุรกิจและประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร และบรรลุเป้าหมายในการเติบโตและความหลากหลาย

“Business Wisdom: Strategies for Success” เป็นหนังสือที่จําเป็นสําหรับผู้ใดก็ตามที่ต้องการประสบความสําเร็จในโลกธุรกิจที่แข่งขัน ซึ่งทั้งผู้ประกอบการที่เริ่มต้นหรือธุรกิจที่มีชื่อเสียงที่ต้องการพาธุรกิจไปสู่ระดับที่สูงขึ้น หนังสือของไคลฟ์จะให้คําแนะนําที่เป็นประจักษ์ เครื่องมือ และกิจกรรมเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของตน

เกี่ยวกับผู้แต่ง

ไคลฟ์ อีเนเวอร์ เป็นที่ปรึกษาธุรกิจและเมนเตอร์ที่ได้รับการยกย่องสูงสุดซึ่งมีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการเป็นเมนเตอร์ให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กทั่วออสเตรเลีย

เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการขาย การตลาด และกลยุทธ์ธุรกิจ โดยปรับแต่งวิธีการของเขาให้เข้า