2023-09-27

พรอริช แอโกร ขยายกําลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนผสมอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้น

By Beam
ผู้ผลิต Sunflower DOC

ในโลกของการเลี้ยงสัตว์ที่กําลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความต้องการส่วนผสมอาหารสัตว์คุณภาพสูงยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ซีราคปูร์ รัฐปัญจาบ 27 ก.ย. 2566 – ในโลกของการเลี้ยงสัตว์ที่กําลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความต้องการส่วนผสมอาหารสัตว์คุณภาพสูงยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้และรับประกันการจัดหาผลิตภัณฑ์ชั้นนําอย่างสม่ําเสมอ Prorich Agro Pvt. Ltd. ได้เริ่มต้นการขยายธุรกิจ บริษัทผู้ผลิตและนําเข้าส่วนผสมอาหารสัตว์ชั้นนํามุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าที่เป็นเลิศ ในฐานะ ผู้ผลิต Sunflower DOC ที่ได้รับความไว้วางใจ การขยายกิจการของบริษัทได้เสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายทั่วโลก ความสามารถของบริษัทในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างสม่ําเสมอได้สร้างชื่อเสียงให้บริษัทในฐานะพันธมิตรที่น่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

การขยายตัวของบริษัทรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตอย่างมีนัยสําคัญ ด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัยและอุปกรณ์ชั้นนํา บริษัทสามารถผลิตส่วนผสมอาหารสัตว์ในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นจากเกษตรกร ฟาร์มอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมการเกษตร

การขยายขีดความสามารถการผลิตทําให้บริษัทสามารถขยายชนิดผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น บริษัทขณะนี้มีส่วนผสมอาหารสัตว์ให้เลือกหลากหลายมากขึ้น รวมถึง Sunflower Meal และ Rice Protein Meal ที่เป็นที่รู้จักกันดี ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเหล่านี้เป็นที่รู้จักในคุณค่าทางโภชนาการและกลายเป็นส่วนประกอบหลักในอุตสาหกรรมโภชนาการสัตว์ ในฐานะ ผู้ผลิต Rice Protein Meal ที่ได้รับความไว้วางใจ Prorich Agro ยังคงกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมและเสริมพลังให้กับเกษตรกรและนักโภชนาการสัตว์ทั่วโลก ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อความยั่งยืน นวัตกรรม และความพึงพอใจของลูกค้าเสริมสร้างตําแหน่งของบริษัทในฐานะผู้นําในอุตสาหกรรมโภชนาการสัตว์

ด้วยการขยายตัว บริษัทได้ลงทุนในมาตรการควบคุมคุณภาพขั้นสูง ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อคุณภาพยังคงไม่หวั่นไหว ขีดความสามารถการผลิตที่ขยายตัวจะช่วยให้บริษัทตอบสนองความต้องการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความยั่งยืนและความสําเร็จของภาคการเกษตร

ความพยายามในการขยายตัวของบริษัทสอดคล้องกับความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืน บริษัทแสวงหาเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่ตอบสนองความต้องการส่วนผสมอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรับผิดชอบ โดยการขยายขีดความสามารถการผลิตและการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น Prorich Agro ในฐานะ ผู้ผลิต Rice DDGS ที่กําลังเติบโต เสริมพลังให้เกษตรกรด้วยแหล่งที่มาของส่วนผสมอาหารสัตว์คุณภาพสูงที่น่าเชื่อถือ ซึ่