2023-11-10

ลมาร์กส์เฉลิมฉลองทศวรรษแห่งการสนับสนุนนวัตกรรมของบริษัท

By Beam

ลอนดอน สหราชอาณาจักร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 – วิทยาลัยธุรกิจคิงส์ เป็นเจ้าภาพงาน “ครบรอบ 10 ปีในการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์กร” โดยร่วมมือกับ L Marks และ กลุ่มตลาดการเงินของ LSE (FMG) งานนี้แสดงผลการศึกษาที่ยังไม่เสร็จสิ้นเกี่ยวกับผลกระทบของห้องปฏิบัติการนวัตกรรมแบบเปิด

พร้อมด้วยหุ้นส่วน 50 รายของ L Marks งานนี้เฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีที่ L Marks ได้สนับสนุนนวัตกรรมในหลากหลายองค์กร มีการแสดงความคิดเห็นจาก Stuart Marks ประธานและผู้ก่อตั้ง L Marks ซึ่งเล่าถึงประวัติการก่อตั้งบริษัทและยกตัวอย่างความสําเร็จสําคัญในช่วง 10 ปีแรก

ระหว่างงาน Dr. Juanita Gonzalez-Uribe ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินจากมหาวิทยาลัยลอนดอน ได้แสดงผลการศึกษาที่ยังไม่เสร็จสิ้นเกี่ยวกับผลกระทบของห้องปฏิบัติการนวัตกรรมแบบเปิดต่อผู้เข้าร่วมทุกกลุ่ม การศึกษานี้ไม่ได้มองเพียงความสําเร็จของสตาร์ทอัพที่เลือก แต่ศึกษาถึงคุณค่าที่ได้รับจากการเข้าร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร

ผลการศึกษาเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการนวัตกรรมแบบเปิดของบริษัท United Utilities และ Wincanton สามารถสร้างประโยชน์เพิ่มเติม เช่น เพิ่มจํานวนพนักงานและการเงินทุนหลังเข้าร่วมโครงการ และยังพบผลดีต่อผู้เข้าร่วมทั้งหมด เช่น ผู้เข้าร่วมวันนําเสนอแม้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสเป็นผู้จัดหาสินค้าและสร้างทีมใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับผู้สมัครที่ไม่ได้เข้ารอบวันนําเสนอ

ต่อมามีการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี Dr. Robyn Klingler-Vidra รองคณบดีจากวิทยาลัยธุรกิจคิงส์ Kieran Brocklebank หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมจาก United Utilities Claire Charlton หัวหน้าโครงการ W2 Innovation ของ Wincanton และ Daniel Saunders CEO ของ L Marks โดยมีเนื้อหาดังนี้

  • คุณค่าของการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญยกย่องบทบาทสําคัญของห้องปฏิบัติการนวัตกรรมต่อวัฒนธรรมองค์กร เช่น Claire กล่าวถึงวิธีการที่ Wincanton สร้างแบรนด์ W2 เป็นแบรนด์ของนวัตกรรม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงาน
  • ความจําเป็นในการปรับตัวตามความต้องการนวัตกรรมที่แตกต่างกัน: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญยอมรับว่าห้องปฏิบัติการนวัตกรรมมีคุณค่า แต่ก็มีความท้าทายต่างกันขึ้นกับสภาพอุตสาหกรรม
  • นวัตกรรมต้องมีความสุภาพ: Daniel Saunders กล่าวว่านวัตกรรมต้องมีความสุภาพ ต้องยอมรับข้อจํากัดของตนเองและต้องรับฟังความคิดเห็นจากภายนอก

การจัดงานครบรอบ 10 ปีนี้เป็นโอกาสดีที่ L Marks จะสามารถสะท้อนถึงความก้าวหน้าที่ได้รับมา และมองข้างหน้าว่าจะพัฒนาอย่างไรต่อไป