2023-10-27

เครือข่ายประมวลผลโดยตรงปฏิวัติการดําเนินงานร้านอาหารด้วยระบบ POS พิเศษในความร่วมมือกับ Ovvi POS

By Beam

มิอามี, ฟลอริดา ตุลาคม 26, 2023  – ยุคใหม่ของระบบ POS สําหรับร้านอาหาร

Direct Processing Network ซึ่งเป็นผู้นําด้านการประมวลผลชําระเงินและระบบ Point of Sale (POS) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความร่วมมือกับ Ovvi POS เพื่อเสนอระบบ POS ที่พิเศษสําหรับร้านอาหาร

การรวมตัวอย่างลงตัวเพื่อการบริการที่เหนือกว่า

Direct Processing Network และ Ovvi POS Solutions ได้รวมความสามารถเข้าด้วยกันเพื่อให้เจ้าของร้านอาหารได้รับระบบ POS ที่ปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งออกแบบมาเพื่อแก้ไขความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรมอาหาร ระบบใหม่นี้จะทําให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลูกค้าจะได้รับการบริการที่รวดเร็วและสม่ําเสมอ

คุณลักษณะที่ยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหาร

ระบบ POS สําหรับร้านอาหารที่พัฒนาขึ้นร่วมกันนี้มีคุณลักษณะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าของร้านและเจ้าหน้าที่:

การจัดการออเดอร์อย่างมีประสิทธิภาพ: ติดตามออเดอร์ในเวลาจริงตั้งแต่ครัวจนถึงโต๊ะ ลดเวลารอคอยและเพิ่มประสิทธิภาพของครัว

ระบบชําระเงินที่บูรณาการ: ช่องทางชําระเงินที่ปลอดภัยและรวดเร็วซึ่งรองรับวิธีการชําระเงินหลากหลาย ให้ประสบการณ์การชําระเงินที่รวดเร็วแก่ลูกค้า

ข้อมูลสินค้าคงเหลือ: ติดตามสินค้าและเมนูอย่างละเอียด เพื่อให้วัตถุดิบอยู่ในสภาวะเพียงพอ รักษาคุณภาพอาหารและลดการสูญเสีย

การบูรณาการโปรแกรมความภักดี: ให้ร้านอาหารสามารถมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าประจํา เพื่อสร้างความภักดีและธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลทางสถิติเชิงปฏิบัติการ: ให้มุมมองภาพรวมของผลการดําเนินงานร้านอาหาร ตั้งแต่เมนูที่มียอดขายสูงสุดจนถึงชั่วโมงที่มียอดขายสูงสุด เพื่อสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล

การจัดการพนักงาน: เจ้าของสามารถติดตามกิจกรรมของพนักงาน เช่น เช็คอิน-เอาท์ การสร้างและจัดการตารางเวรงาน และระบบเงินเดือน

เครื่อง Self-Service Kiosks: ช่วยลดเวลารอคอยของลูกค้า เพิ่มความถูกต้องของออเดอร์ และลดเวลารอคอยในคิวด้วยการสั่งอาหารด้วยตนเอง ช่วยลดต้นทุนในเรื่องแรงงาน และให้พนักงานได้เวลาทํางานสําคัญอื่นๆ

การสื่อสารหลายช่องทาง: บูรณาการช่องทางสั่งอาหารทุกรูปแบบ เพื่อประสบการณ์การสั่งอาหารที่ดีขึ้นของลูกค้า และเพิ่มรายได้ไม่ว่าจะเป็นการสั่งออนไลน์ แอปพลิเคชันมือถือ หรือโทรศัพท์

Ovvi POS – ความร่วมมือที่สมบูรณ์แบบ

Ovvi POS ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับระบบ POS นี้นําประสบการณ์และเครื่องมือนวัตกรรมมาสู่การร่วมมือกับ Direct Processing Network เพื่อยกระดับความแข็งแกร่งขององค์กรทั้งสองแห่ง ร้านอาหารที่ใช้ระบบใหม่นี้จะได้รับการปรับตัวอย่างราบรื่น โดยมีการฝึกอบรมและการสนับสนุนตลอดเวลา

เกี่ยวกับ Direct Processing Network

Direct Processing Network เป็นผู้นําด้านการประมวลผลชําระเงินและระบบ POS ซึ่งมุ่งเน้นนวัตกรรมและแนวทางการบริการที่เป็นลูกค้าเป็นสําคัญ ด้วยความมุ่งมั่นในคุณภาพ บริษัทได้ช่วยเหลือธุรกิจนับพันให้สามารถบริหารจัดก