2023-09-11

เงินกู้: เงินกู้ธุรกิจ, การเงินโครงการ – การเงินทุนหมุนเวียน

By Beam

Business Loan

คุณกําลังมองหาบริษัททางการเงินที่น่าเชื่อถือและมีความน่าไว้วางใจเพื่อจัดหาเงินทุนให้กับโครงการธุรกิจของคุณหรือไม่?

Ghaziabad, Uttar Pradesh Sep 11, 2023  – www.moneimatters.com

Monei Matters: บริษัทกู้ยืมเงินที่มอบทางเลือกที่ยืดหยุ่นและราคาถูกให้กับความต้องการทางการเงินของคุณ เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยคุณหาตัวเลือกสินเชื่อที่เหมาะสมที่สุดสําหรับสถานการณ์ของคุณ

คุณกําลังมองหาบริษัททางการเงินที่น่าเชื่อถือและมีความน่าไว้วางใจเพื่อจัดหาเงินทุนให้กับโครงการธุรกิจของคุณหรือไม่? ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือขยายธุรกิจที่มีอยู่แล้ว คุณต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอเพื่อให้การดําเนินงานของคุณราบรื่น ดังนั้น Monei Matters บริษัททางการเงินที่ตั้งอยู่ใน Ghaziabad จึงมอบทางเลือกการเงินโครงการและเงินทุนหมุนเวียนที่กําหนดเองได้

การเงินโครงการ เป็นประเภทหนึ่งของการจัดหาเงินทุนระยะยาวที่ใช้ในการจัดหาเงินทุนให้กับโครงการขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูง

– การเงินโครงการรวมถึงการจัดหาเงินทุนจากแหล่งต่างๆ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน นักลงทุนทุนหุ้น และหน่วยงานภาครัฐ

– การเงินโครงการยังต้องการการศึกษาความเป็นไปได้อย่างละเอียด แผนงานโครงการที่ชัดเจน และกรอบกฎหมายและสัญญาที่มั่นคง

– Monei Matters สามารถช่วยคุณกับทุกด้านของการเงินโครงการและรับรองว่าโครงการของคุณมีความเป็นไปได้และทํากําไร

เงินทุนหมุนเวียน เป็นประเภทหนึ่งของการจัดหาเงินทุนระยะสั้นที่ใช้เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายประจําวันของธุรกิจ

– เงินทุนหมุนเวียนช่วยให้คุณรักษากระแสเงินสดที่ดีและหลีกเลี่ยงปัญหาสภาพคล่อง

– เงินทุนหมุนเวียนสามารถใช้ได้ในหลายรูปแบบ เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี เครดิตเงินสด สินเชื่อการค้า การส่วนลดตั๋วเงิน และการซื้อลดตั๋วเงิน

– Monei Matters สามารถช่วยคุณเลือกรูปแบบเงินทุนหมุนเวียนที่ดีที่สุดสําหรับธุรกิจของคุณและให้อัตราดอกเบี้ยต่ําสุดและเงื่อนไขการชําระคืนที่ยืดหยุ่นที่สุด

เพื่อขอรับการเงินโครงการหรือเงินทุนหมุนเวียนจาก Monei Matters คุณต้องมีเกณฑ์คุณสมบัติดังต่อไปนี้:

– คุณต้องเป็นพลเมืองและผู้พํานักอินเดีย

– คุณต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี

– คุณต้องมีบัตร PAN และบัตรอาดหารที่ถูกต้อง

– คุณต้องมีใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจหรือหลักฐานการมีอยู่ของธุรกิจ

– คุณต้องมีประวัติและคะแนนเครดิตที่ดี

– คุณต้องมียอดขายรายปีขั้นต่ํา 10 แสนรูปี

– คุณต้องมีมูลค่าสุทธิและกระแสเงินสดที่บวก

– คุณต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนและงบการเงินที่คาดการณ์ไว้

จํานวนเงินกู้สูงสุดที่คุณสามารถได้รับจาก Monei Matters ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น: