2023-10-29

เดอะ เอนเตอร์ไพรส์ เวิลด์ ร่วมมือกับ HP สําหรับ “ผู้นําการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ที่สุดที่ควรติดตาม -2023”

By Beam

The Enterprise World Logo

เพื่อเข้าใจมากขึ้น เราได้ติดต่อกับ Mayank Dhingra ผู้นําธุรกิจการศึกษาของภูมิภาค SEMA ที่ HP ผู้ซึ่งได้นําหลายโครงการการศึกษาที่น่าสนใจที่ผสานระหว่างการสอนและเทคโนโลยี

Columbus, Ohio วันที่ 28 ต.ค. 2566 – The Enterprise World Magazine ยินดีเปิดตัววารสารดิจิทัลใหม่ล่าสุดของเรา “ผู้นําการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ที่สุดที่ต้องติดตามในปี 2566” ฉบับพิเศษนี้เสนอการลงลึกเกี่ยวกับเส้นทางและความสําเร็จที่น่าทึ่งของผู้นําทางธุรกิจที่โดดเด่นที่สุดในปัจจุบัน ในฉบับนี้ วารสารได้ร่วมมือกับ HP สําหรับการนําเสนอเรื่องหลัก

ในยุคที่การศึกษากําลังเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยมีมาก่อน บุคคลบางคนเด่นชัดในฐานะผู้นําด้านนวัตกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับโลกด้วยวิธีการคิดที่มองไกล ในบรรดาผู้นําการศึกษาที่น่าสนใจเหล่านี้ Mayank Dhingra มีบทบาทสําคัญในฐานะผู้นําที่โดดเด่นในการกําหนดทิศทางอนาคตของการศึกษา ความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมอย่างไม่ลดละของเขาทําให้เขาเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นบนปกของ “ผู้นําการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ที่สุดที่ต้องติดตามในปี 2566”

ปกนําเสนอ Mayank Dhingra

Mayank Dhingra กําลังนําโครงการการศึกษาที่น่าสนใจหลายโครงการที่ผสานระหว่างการสอนและเทคโนโลยี เขาดํารงตําแหน่งผู้นําธุรกิจการศึกษาของ HP บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละต่อการศึกษาและความเท่าเทียมกันทางดิจิทัล มันให้บริการชุดโซลูชันการศึกษาที่ช่วยเร่งความรู้ดิจิทัล สร้างขีดความสามารถ และจัดหาทักษะที่ทันสมัยให้กับนักเรียน HP Classeasy, HP Classroom Manager และ Reinvent the Classroom ช่วยสร้างเส้นทางดิจิทัล เปิดโอกาสการบริหาร และสร้างสภาพแวดล้อมห้องเรียนใหม่เพื่อการร่วมมือและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวเฉพาะของ HP คือ HP IDEA ถูกเปิดตัวระหว่างการระบาดโควิดเพื่อสนับสนุนครูผู้ซึ่งบทบาทของพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงอย่างมากในสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนระยะไกลและผสมผสาน ซึ่งพวกเขาต้องรับมือกับเทคโนโลยีและรักษาปีการศึกษาไว้พร้อมกับบรรลุผลลัพธ์ที่วางแผนไว้ในห้องเรียนแบบดั้งเดิม

เกียรติยศความเลิศ: เชิดชูผู้นําทางธุรกิจ – 2566

เตรียมตัวเริ่มต้นเดินทางสร้างสรรค์ที่จะเฉลิมฉลองความเป็นเลิศ นวัตกรรม และวิสัยทัศน์ผู้นําอย่างแท้จริง “ผู้นําการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ที่สุดที่ต้องติดตามในปี 2566” ไม่ใช่แค่วารสาร แต่เป็นการยกย่องเรื่องราวที่น่าทึ่งของผู้นําที่วางแผนเส้นทางสู่ความสําเร็จของตนเอง

มุมมองที่หลากหลาย: ยอมรับวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกัน

ฉบับพิเศษนี้แสดงบุคคลผู้นําจากหลากหลายอุตสาหกรรม ภูมิหลัง และมุมโลกต่างๆ ผสานเป็นภาพรวมที่สดใสของมุมมอง แม้ว่าแต่ละคนจะมีเส้นทางเฉพาะตัว แต่ความยืดหยุ่น การปรับตัว และความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายเป็นพื้นฐานสําคัญของเส้นทางความสําเร็จของพวกเขา

เกี่ยวกับวารสาร

The Enterprise World Magazine มุ่งเน้นความเลิศในวารสารนิตยสาร แล