2021-04-02

แบงก์ชาติเผยทิศทางพัฒนาเหรียญ CBDC ของไทยเพื่อให้พวกเราได้ใช้กันแล้ว

By Natcha

ในวันนี้ นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดเผยแนวทางใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางสำหรับการใช้งานในภาคประชาชน (Retail Central Bank Digital Currency: Retail CBDC) และการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน (Hearing) แล้ว

Retail CBDC นั้นเป็นเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง ซึ่งเปรียบได้กับธนบัตรที่ออกโดยธนาคารกลาง โดย Retail CBDC นั้นจะสามารถนำไปใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินได้ทั้งในแบบออนไลน์ (On-line) และออฟไลน์ (Off-line) นอกจากนี้ ยังสะดวกต่อการพกพาเคลื่อนย้าย และสามารถนำไปใช้ต่อยอดกับนวัตกรรมทางการเงินอื่น ๆ ในอนาคตได้อีกด้วย

อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยในวันนี้ การพัฒนา Retail CBDC นั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงิน รวมถึงสามารถใช้บริการทางการเงินได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น นอกจากนี้การพัฒนา Retail CBDC ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในภาคการเงินเพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในระบบการเงิน รวมถึงช่วยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่จะทำให้เกิดบริการทางการเงินที่หลากหลายในอนาคต

การพัฒนา Retail CBDC ถือเป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของภาคการเงินไทยในอนาคต ซึ่งอาจทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ในวงกว้างมากขึ้น 

ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาและการออกใช้ Retail CBDC จึงจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน 

ดังนั้น ธปท. จึงได้เผยแพร่หลักคิดและแนวทางการพัฒนา Retail CDBC ในรายงาน “The Way Forward for Retail Central Bank Digital Currency in Thailand” เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความเห็นจากสาธารณชนผ่านลิงก์หรือ email ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดย ธปท. จะนำความเห็นที่ได้รับมาร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนา Retail CBDC ต่อไป 

หากท่านใดต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดรายงานเกี่ยวกับ Retail CBDC ได้ที่ bot.or.th