2021-03-19

ก.ล.ต. เตรียมสั่งให้เว็บเทรดคริปโตในไทยคัดกรองเหรียญ เพื่อไม่ให้มีเหรียญ ‘ผิดกฎหมาย’

By Natcha

อ้างอิงรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ระบุในวันนี้ว่า ก.ล.ต. กำลังเตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทมีการคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัลของตน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาให้บริการและช่วยป้องกันการเกิดความเสียหายแก่นักลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยมีมติเห็นชอบหลักการให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทต้องคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัลที่ชอบด้วยกฎหมายนำมาให้บริการแก่ผู้ลงทุน โดยเห็นควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีระบบงานในการคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการแก่ลูกค้านั้นได้ผ่านการพิจารณาถึงรูปแบบและกลไกการใช้งานที่แสดงได้ว่าไม่มีลักษณะเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายแก่นักลงทุนที่มาใช้บริการจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้การกำหนดให้มีระบบคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัลที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคัดกรองสินทรัพย์ที่ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องมีระบบงานในการคัดเลือกสินทรัพย์ที่จะนำมาให้บริการซื้อขาย (listing rule) ซึ่งได้เพิ่มเติมจากปัจจุบันที่กำหนดให้ต้องมีระบบคัดกรองสินทรัพย์ที่ไม่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง

การเสนอหลักเกณฑ์ใหม่นี้ ดูเหมือนว่าจะเป็นการช่วยป้องกันความเสี่ยงให้กับนักลงทุนในอีกระดับหนึ่ง ซึ่งช่วยให้พวกเขาเชื่อมั่นได้มากขึ้นว่าเหรียญบนเว็บเทรดที่เปิดให้มีการซื้อขายนั้นมีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ