2021-03-19

ตู้ ATM Bitcoin ถูกติดตั้งเพิ่มขึ้น 20% แล้วในปี 2564

By Natcha

จำนวนตู้เอทีเอ็ม Bitcoin (BTC) เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ในปี 2564 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการปรับตัวของตลาด การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ Bitcoin อยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลเพียงไม่กี่พันดอลลาร์ที่ประมาณ 61,000 ดอลลาร์

จากข้อมูลของ Coin ATM Radar แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของตู้ ATM Bitcoin อย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสที่ 1 ปี 2021 โดยเฉพาะในทวีปอเมริกาเหนือ จำนวน ATM- Bitcoin ทั่วโลกอยู่ที่ 16,966 เครื่อง โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 2.5 เท่าเมื่อเริ่มต้นปี 2020

อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกามีสัดส่วนมากกว่า 80% ของตู้ ATM Bitcoin ทั้งหมด แต่ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีการเติบโตในยุโรปด้วยเช่นกัน โดย Genesis Coin เป็นผู้ผลิต Bitcoin ATM รายใหญ่ที่สุดโดยมีส่วนแบ่งตลาด 38% ไบต์ทั่วไปมาพร้อมกับ 27% ของส่วนแบ่งการตลาด

ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้สามารถใช้ทั้งบัตรเดบิตและบัตรเครดิตในการซื้อ Bitcoin ได้

แต่ถึงตู้ ATM Bitcoin จะอนุญาตให้ทุกคนสามารถซื้อสินทรัพย์ได้ แต่ก็มีข้อเสียในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างสูงเช่นกัน 

สำหรับในไทยนั้น แม้ว่าตู้ ATM Bitcoin จะยังไม่ได้รับความนิยมเท่าต่างประเทศ แต่คาดว่าในอนาคตอาจมีการปรับตัวใช้ที่สูงขึ้น เมื่อกฎหมายนั้นเริ่มเอื้ออำนวยให้ธุรกิจดังกล่าว