2021-04-28

Bitkub ประกาศช่วยเหลือนักลงทุนเหรียญ INF ไปแล้ว 190 ล้านบาท หลังโปรเจกต์ไม่มีการเคลื่อนไหว

By Natcha

ก่อนหน้านี้ทางสยามบล็อกเชนได้มีการรายงานไปแล้วว่าเว็บเทรด Bitkub จะมีการเยียวยานักลงทุนที่ซื้อขายเหรียญ INF บนกระดานเทรดของพวกเขา หลังจากโปรเจกต์ดังกล่าวไม่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งล่าสุดนั้นบริษัท Bitkub ได้ออกมาประกาศว่าพวกเขาเสร็จสิ้นกระบวนการดังกล่าวแล้ว และมีการช่วยเหลือนักลงทุนด้วยการชดเชยเงินเป็นมูลค่ารวมกว่า 190 ล้านบาท 

อ้างอิงจากแหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่ทางสยามบล็อกเชนได้รับจากทาง Bitkub บริษัทเผยว่าได้เสร็จสิ้นการจ่ายเงินช่วยเหลือนักลงทุนที่ลงทุนในเหรียญ INF (Infinitus) เป็นมูลค่ารวมกว่า 190 ล้านบาท  หลังจากมีประกาศระงับการซื้อขายเพื่อพิจารณาถอดถอนเหรียญดังกล่าว ออกจากกระดานซื้อขาย Bitkub อย่างเป็นทางการ ในศุกร์ที่ผ่านมา

สำหรับเหตุผลที่ทางบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ได้ตัดสินใจถอดถอนเหรียญ INF ออกจากกระดานเทรด Bitkub สืบเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้

1.บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่า ทางบริษัทผู้ออกเหรียญ INF ขาดการพัฒนาโครงการเป็นระยะเวลานานประกอบกับการไม่ให้ข้อมูลที่เพียงพอ มีความล่าช้าในการตอบรับการขอข้อมูลความคืบหน้าของโครงการ และขาดการสื่อสารเกี่ยวกับโครงการเป็นระยะเวลานาน ซึ่งทางบิทคับได้พยายามติดต่อบริษัทผู้ออกเหรียญ INF เพื่อให้แก้ไขคุณสมบัติดังกล่าวมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี บริษัทผู้ออกเหรียญ INF เพิกเฉยและไม่ได้แจ้งกำหนดเวลาของการแก้ไขแผนและคุณสมบัติที่ชัดเจนกลับมาแต่อย่างใด

2.บริษัทฯตรวจสอบพบว่าการซื้อขายเหรียญ INF ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ปรากฎรายการซื้อขายจากกลุ่มลูกค้าที่น่าสงสัยบางราย ทยอยโอนเหรียญ INF จำนวนมากเข้ามายังศูนย์ซื้อขายของบริษัทฯ (Exchange) เพื่อขายเหรียญดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีปริมาณการขายมากกว่าปริมาณการซื้อในตลาด จึงส่งผลกระทบด้านราคาเหรียญกับนักลงทุน ประกอบกับการที่เหรียญดังกล่าวถูก List อยู่บนกระดานซื้อขายของบริษัทฯเพียงแห่งเดียว ทำให้บริษัทฯต้องพิจารณาระงับการซื้อขาย และการฝากเหรียญ INF ชั่วคราว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าของบริษัทฯที่ไม่สามารถโอนเหรียญไปขายที่ Exchange อื่นได้

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา บริษัทฯ จึงช่วยเหลือค่าเสียหายให้กับนักลงทุนเหรียญ INF ทุกท่าน โดยใช้งบประมาณของบริษัทฯ อ้างอิงราคาจากต้นทุนการซื้อเหรียญ INF นับจากจำนวนเหรียญ INF ในกระเป๋า (Wallet) ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะช่วยเหลือไม่เกินกว่ามูลค่าเหรียญที่ลูกค้ามีการซื้อบนกระดานของบริษัทฯ และยังถือครองเหรียญดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมเหรียญที่ลูกค้าได้รับโอนมาจากบุคคลอื่น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งอีเมลเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนเหรียญล่าสุด ต้นทุนเฉลี่ยที่ซื้อเหรียญ INF จำนวนเงินบาทที่มีการโอนเข้ามาในกระเป๋า (Wallet) พร้อมระบุวิธีการรับเงินให้ทราบ ขณะที่จำนวนเหรียญ INF ที่ลูกค้าถือครองยังคงเหลือเท่าเดิมและสามารถถอนออกได้

Bitkub เปิดเผยว่าการให้ความสำคัญไปกับการปกป้องทรัพย์สินของลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด แม้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีสาเหตที่มาจากทางเว็บเทรดโดยตรง แต่ถึงกระนั้นบริษัทก็จะให้ความช่วยเหลือนักเทรดทุกคนอย่างเท่าเทียม ดังนั้นนักลงทุนทุกคนจึงสามารถอุ่นใจได้เมื่อซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกับ Bitkub เพราะทางบริษัทจะคอยสอดส่องพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือไม่เป็นไปตามกลไกของตลาด และดำเนินการปกป้องสินทรัพย์ของผู้ใช้งานไม่ว่าจะกรณีใด ๆ