2023-11-05

Inspire Allied Health and Education Group: เพิ่มบริการในด้านการบําบัดทักษะการทํางานและการบําบัดการพูด

By Beam

speech pathology Port Macquarie

Inspire AHEG, จุดหมายปลายทางที่ไว้วางใจของคุณสําหรับการดูแลเด็กและวัยรุ่นอย่างครบวงจร เสนอบริการที่เชี่ยวชาญในซิดนีย์และแคนเบอร์รา

Australian Capital Territory, Australia พฤศจิกายน 5, 2023  – Inspire Allied Health and Education Group มีความยินดีประกาศการขยายบริการ โดยเสนอบริการการบําบัดด้านอาชีพที่มีคุณภาพสูงใน Northern Beaches และขยายขอบเขตบริการไปยัง OT Port Macquarie และ speech pathology Port Macquarie การขยายบริการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการให้บริการที่เชี่ยวชาญและสนับสนุนสําหรับบุคคลที่ต้องการปรับปรุงชีวิตด้วยวิธีการบําบัดที่น่าสนใจ

การบําบัดด้านอาชีพและการบําบัดการพูดเป็นส่วนประกอบสําคัญของบริการสุขภาพครบวงจรของเรา และเรามุ่งมั่นให้ความรู้ความเชี่ยวชาญของเราสามารถเข้าถึงลูกค้าจํานวนมากขึ้นได้ ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือบุคคลทุกวัยให้บรรลุศักยภาพสูงสุดในภูมิภาค Northern Beaches และพอร์ตแม็คเคอรี

สําหรับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ Northern Beaches บริการการบําบัดด้านอาชีพของเราออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ความยากลําบากในการประมวลผลความรู้สึก การพัฒนาทักษะทางกายภาพระดับละเอียดและระดับทั่วไป และกิจกรรมการใช้ชีวิตประจําวัน เรามีวิธีการทํางานที่เน้นลูกค้าเป็นสําคัญ โดยปรับแต่งโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการและเป้าหมายของแต่ละบุคคล Inspire Allied Health and Education Group มุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

ขยายบริการไปยัง OT Port Macquarie เรามีความยินดีที่จะนําความเชี่ยวชาญด้านการบําบัดด้านอาชีพมาสู่ชุมชนชายฝั่งที่มีชีวิตชีวานี้ ด้วยประสบการณ์หลากหลายและทักษะเฉพาะด้าน เรามุ่งมั่นให้การสนับสนุนผู้ที่เผชิญปัญหาด้านพัฒนาการ ร่างกาย หรือสมอง เราเชื่อว่าการส่งเสริมความอิสระ พัฒนาทักษะ และส่งเสริมสุขภาพทั่วไปนั้นสําคัญ

ในด้านการบําบัดการพูด เราขยายบริการไปยังพอร์ตแม็คเคอรีด้วย บริการการบําบัดการพูดที่เชี่ยวชาญของเรา เราตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในชีวิตประจําวัน และผู้เชี่ยวชาญของเรามีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาการพูดและภาษาที่หลากหลาย ทั้งปัญหาการออกเสียง การพัฒนาภาษา หรือปัญหาการพูดออกก็ตาม วิธีการบําบัดของเราออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงในทางบวก

Inspire Allied Health and Education Group ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพสูง ขอขอบคุณที่ได้นําความเชี่ยวชาญมาสู่ Northern Beaches, พอร์ตแม็คเคอรี และพื้นที่อื่นๆ ภารกิจของเราคือการเสริมสร้างศักยภาพให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการสื่อสารและชีวิต ส่งเสริมความอิสระ และปรับปรุงสุขภาพทั่วไป

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Inspire Allied Health and Education Group และบริการที่เสนอ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ https://www.inspireaheg.com.au/ สําหรับการจองคิวหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการ โปรดติดต่อเราที่ +61 2 4648 0837

Inspire Allied Health and Education Group มุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงในทางบวก และเรามีความยินดีที่จ