2023-11-04

Kickidler เปิดเผยแผนงานปี 2023 สําหรับซอฟต์แวร์ติดตามพนักงาน

By Beam

การสังเกตพนักงานของ Kickidler ประกาศแผนงาน 2023 เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานและประสิทธิภาพ

Kickidler ซึ่งเป็นผู้นําด้านโปรแกรมสังเกตพนักงาน ได้ประกาศแผนงานสําหรับปี 2023 แผนงานนี้มีคุณลักษณะใหม่และการพัฒนาต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับธุรกิจขนาดใหญ่และเล็ก

“เรามีความยินดีที่จะประกาศแผนงานของเราสําหรับปี 2023” ซีอีโอของ Kickidler กล่าว “เป้าหมายของเราคือการจัดหาโปรแกรมสังเกตพนักงานที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราปรับปรุงกระบวนการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพ เราเชื่อมั่นว่าคุณลักษณะใหม่และการพัฒนาที่เราวางแผนไว้สําหรับปี 2023 จะช่วยให้ลูกค้าของเราได้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ”

คุณลักษณะและการพัฒนาหลักที่รวมอยู่ในแผนงานของ Kickidler สําหรับปี 2023 ได้แก่:

  • การติดตามเวลาที่ปรับปรุง: คุณลักษณะการติดตามเวลาของ Kickidler จะได้รับการพัฒนาให้มีข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นและแม่นยํามากขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมของพนักงาน และติดตามการทํางานของพนักงานอย่างอัตโนมัติ
  • การติดตามเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ปรับปรุง: คุณลักษณะการติดตามเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Kickidler จะได้รับการพัฒนาให้มีข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่พนักงานใช้ และเวลาที่ใช้ในแต่ละเว็บไซต์
  • รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานใหม่: Kickidler จะเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานใหม่ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยรวม
  • การบูรณาการใหม่: Kickidler จะบูรณาการกับโปรแกรมธุรกิจที่นิยมมากที่สุดในปี 2023 เพื่อให้ง่ายต่อการใช้โปรแกรมสังเกตพนักงานของ Kickidler ร่วมกับระบบปฏิบัติงานปัจจุบัน

นอกจากคุณลักษณะและการพัฒนาที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว Kickidler ยังจะพัฒนาคุณลักษณะปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น และให้บริการลูกค้าอย่างดีต่อไป

วิธีการที่ Kickidler ช่วยปรับปรุงกระบวนการทํางาน

Kickidler สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทํางานได้หลายวิธี วิธีแรก คือ สามารถช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุและขจัดสิ่งรบกวนได้ โดยการติดตามว่าพนักงานใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันอะไร และใช้เวลามากน้อยเพียงใด วิธีที่สอง คือ ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงการสื่อสารและการประสานงาน โดยการติดตามกิจกรรมของพนักงานเพื่อระบุจุดที่ควรปรับปรุงการสื่อสารและการประสานงาน วิธีที่สาม คือ ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยการติดตามผลการปฏิบัติงานและให้ข้อคิดเห็น ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีการมีส่วนร่วมและมีกําลังใจทํางานมากขึ้น

สรุป Kickidler เป็นโปรแกรมสังเกตพนักงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจขนาดใหญ่และเล็กสามารถปรับปรุงกระบวนการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพได้ ด้วยคุณลักษณะและการพัฒนาใหม่ Kickidler จึงเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่ายิ่งขึ้นสําหรับธุรกิจในปี 2023

เกี่ยวกับ Kickidler

Kickidler เป็นผู้นําด้านโปรแกรมสังเกตพนักงาน โปรแกรมของ Kickidler ช่วย