2021-03-26

Ripple เรียกร้องให้ศาลปกปิดเอกสารส่วนหนึ่งไว้เป็นความลับเพื่อไม่ให้นักลงทุนรู้

By Natcha

Ripple ได้ขอให้ผู้พิพากษา Sarah Netburn เก็บเอกสารบางส่วนที่แนบมากับจดหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาไว้เป็นความลับภายใต้ตราประทับของศาล

โดยนาย Andrew Ceresney อดีตผู้อำนวยการกองบังคับการของ SEC ซึ่งปัจจุบันดำรงเป็นตัวแทนด้านกฏหมายของ Ripple เขียนระบุว่า พวกเขามี “ข้อมูลที่จำเป็นต้องปกปิดไว้ความลับและเป็นส่วนตัว”:  

เอกสารที่ถูกขอให้ปิดผนึกสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ด้านการตลาดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงข้อกังวลในหัวข้อที่ละเอียดอ่อนต่าง ๆ ซึ่งไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะมาก่อน   

เอกสารที่พยายามปิดผนึกนี้จะซ่อนรายละเอียดที่เป็นความลับเกี่ยวกับกระบวนการสร้างและแจกจ่ายเหรียญ XRP ไม่ว่าจะเป็น อีเมล์ภายในบริษัทระหว่างพนักงานของ Ripple, กลยุทธ์ทางธุรกิจและแผนการระดมทุน ตลอดจนถึงการพูดคุยกับเหล่านักลงทุนในยุคแรก ๆ 

อย่างไรก็ตามหากศาลมีกฎว่าเอกสารเหล่านี้ควรเปิดเผยต่อสาธารณะ Ripple ก็จะทำการร้องขอระยะเวลาเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขเอกสารทั้งหมด